Expertise

Onderwijsinstellingen richten zich op goed onderwijs en onderzoek en het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Hierbij ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van onderwijsinnovatie, het organiseren van onderwijs en onderzoek en/of de logistiek van de organisatie. Soms heeft u behoefte aan extra kennis en competenties om hier goed op in te spelen. In dat geval is Fundatis uw deskundige partner voor consultancy, project- en programmamanagement of interim-oplossingen. Samen met Fundatis zet u de juiste expertise in op de plek en het moment waarop u die nodig heeft. Onze professionals werken op daadkrachtige en persoonlijke wijze met u samen met als uiteindelijk resultaat: beter onderwijs en beter onderzoek.

Cases

De professionals van Fundatis hebben een bewezen track record in het onderwijs. Door onze gerichte kennis en ervaring snappen we snel de context van opdrachten en voegen we direct meerwaarde toe aan uw projecten. In deze cases vertellen we hoe we dat doen.

Actueel

Fundatis vindt het belangrijk om de opgedane kennis, ervaringen en inzichten binnen het hoger onderwijs en mbo te delen. Dit doen wij door middel van het organiseren van bijeenkomsten met gerenommeerde sprekers over actuele thema’s in het hoger onderwijs en mbo. Daarbij publiceren wij met regelmaat verdiepende artikelen.

Fundatis

Door de onderzoekende houding van onze deskundige professionals kunnen wij de unieke context van het vraagstuk doorgronden. Fundatis zorgt met een persoonlijke aanpak, samen met de mensen van de instelling, voor duurzame en zinvolle verandering in de organisatie. De instelling ervaart onze impact door een verbetering van organisatie, samenwerking, processen en/of systemen met als uiteindelijk resultaat: beter onderwijs en onderzoek.