Radiant Lerarenopleidingen

Rol Fundatis

Projectleider vooronderzoek en selectie van planning- en roostersoftware

Projectbeschrijving

Thema’s als flexibilisering, een leven lang ontwikkelen en persoonlijke leerpaden staan volop in de belangstelling, en raken alle facetten van het onderwijs. Daar waar het vaak als een uitdaging wordt gezien, biedt het ook een hoop kansen. Het geeft onderwijsinstellingen de mogelijkheid om na te denken over een nieuwe manier van werken. Dat geldt ook voor het roosterdomein. Doordat studenten minder als groep studeren en meer en meer een persoonlijk leerpad volgen zal de roosteraar meer beroep doen op juist deze functionaliteit van roostersoftware. 

Radiant Lerarenopleidingen is een cluster van 9 PABO’s in Nederland. Zij bundelen kennis en denken gezamenlijk na over onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Vanuit 4 van de aangesloten hogescholen was er de behoefte om te onderzoeken of er onderling voldoende gezamenlijke basis was om gezamenlijk een nieuwe planning- en roosterapplicatie aan te schaffen. Een vraag die uitstekend beantwoord kon worden door Fundatis. 

Waar een aanbestedingstraject (adviestraject) normaal gesproken veel tijd in beslag neemt hebben we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat er flink vaart is gemaakt. Vanuit een van de hogescholen was er de sterke behoefte om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met een nieuwe roostersoftware vanwege enorme ontevredenheid over de huidige software. Dit was een behoorlijk uitdaging, maar tegelijkertijd ook zeer interessant om een proces dat normaal gesproken de potentie heeft om zich over langere tijd te rekken nu in een korte tijd voltooid kon worden. 

Vanwege het feit dat er bij dit project sprake was van verschillende onderwijsinstellingen die (al dan niet) gezamenlijk een nieuwe roostersoftware wilden aanbesteden, was het van belang eerst te zoeken naar common ground. Door middel van vragenlijsten, een workshop en verschillende online sessies werd er een selectiedocument met een gezamenlijk programma van eisen opgesteld. Op basis van dit programma zijn 2 leveranciers uitgenodigd voor een demo-sessie. 

Resultaat

Er was de nadrukkelijke wens om via een versneld traject te komen tot een geschikte leverancier voor planning- en roostersoftware te komen. Binnen 3 maanden tijd hebben de 4 PABO’s een weloverwogen keuze gemaakt. Er heerste een sterk gevoel van tevredenheid over de tempo waarin dit proces is gegaan en de keuze die uiteindelijk gemaakt is. 

De opdrachtgever omschreef de samenwerking als volgt: “Vier Radiant instellingen hadden behoefte aan professionele begeleiding voor het opstellen van een toekomstvast programma van eisen en de selectie van een nieuwe leverancier voor een roosterapplicatie. In deze fase zijn we deskundig en adequaat geholpen door Fundatis. Hun expertise en deskundigheid heeft geleid tot een goede selectie en snelle start van de implementatie.”