NHL Stenden Hogeschool


Projectbeschrijving

NHL Stenden Hogeschool is een aantal jaar geleden ontstaan uit het samengaan van de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De academie Social Studies met ca. 2500 studenten kent opleidingen Social Work en Pedagogiek op HBO bachelor- en masterniveau . Daarnaast kent de academie een associate degree (Ad) opleiding Service, Welzijn & Zorg. Voor deze academie was NHL Stenden Hogeschool op zoek naar een academiedirecteur. Gedurende een jaar heeft Fundatis hier invulling aan gegeven, waarbij de focus van de opdracht lag op inrichting, samenwerking en vernieuwing.

Resultaat

De academiedirecteur a.i. was eindverantwoordelijk voor een vijftal opleidingen op associate degree (Ad), bachelor- en masterniveau, in voltijd en deeltijdvarianten. Hiertoe behoorde ook, onder andere, de accreditatie van de nieuwe Ad Participatie en Buurtontwikkeling, het versterken van het flexibel deeltijdonderwijs binnen de academie en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de onderzoeksgroep en het contractonderwijs op het terrein van Zorg en Welzijn. Ook vertegenwoordigde de academiedirecteur a.i. NHL Stenden Hogeschool in het Programma Leeuwarden-Oost, een twintigjarig programma met de ambitie om de nieuwe generatie bewoners perspectief te geven op leren, werk, wonen en gezondheid.

Een uitdaging binnen deze opdracht was het samenvoegen van de academie Social Studies met Gezondheidszorg. Hiervoor had de academiedirecteur a.i. speciale aandacht voor het inrichtingsplan, het strategisch personeelsplan, de begroting en de versterking van samenwerking binnen het MT. Na een intensief voorbereidend jaar heeft de academiedirecteur a.i. samen met de directeur van Gezondheidszorg de academies goed voorbereid om, na de finale besluitvorming door het CvB, als één academie verder te werken aan praktijkgericht onderwijs en onderzoek met maatschappelijke impact in het domein van gezondheid en welzijn.