Bas Rijnbende

Associate Neem contact op met Bas Rijnbende
Bas Rijnbende
"Werken met hoogopgeleide professionals is stimulerend"

80% van mijn werkzame leven heb ik gewerkt binnen het middelbaar en hoger onderwijs. Werken met hoogopgeleide professionals ervaar ik als stimulerend. Ik pas goed in de wereld van het debat, iets dat onmiskenbaar een eigenschap is van deze boeiende omgeving. Ik ben een verbinder, een creator en heb parate kennis van het informatielandschap. Daarnaast heb ik mijn sporen verdiend op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsvoering en ICT. De opdrachten die ik vervul zijn divers van aard. Van typische adviestrajecten voor managementteams om een nieuwe strategische koers uit te zetten, tot het invoeren van nieuwe ICT-toepassingen in de vorm van project- en programmamanagement. In ieder geval is één factor constant: het onderwijs.