Frits Oukes

Adviseur Neem contact op met Frits Oukes
"Analytische blik en menselijke maat"

Onderwijs is een van de belangrijkste grondleggers voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. In diverse advies- en managementrollen, in de bedrijfsvoering en vanuit bestuurlijke vraagstukken heb ik het hoger onderwijs goed leren kennen. Voor Fundatis zet ik deze  brede ervaring in en breng ik een positieve bijdrage in complexe (bestuurlijke/gevoelige) vraagstukken en programma’s.
De rode draad in al mijn werk wordt gevormd door mens en organisatie, technologie, onderwijs, leren en ontwikkelen. Hierin breng ik met een analytische blik, een creatieve inslag en pragmatisme, concrete resultaten met oog voor complexiteit, processen en de menselijke maat.