In deze tweedaagse training staat de onderwijslogistiek centraal: Hoe leg je met de logistiek van het onderwijs een goed fundament voor flexibilisering?

Download hier de brochure.

Flexibilisering vraagt veel van een instelling. Niet alleen het onderwijs verandert, maar ook alles daar omheen. Van organisatie en inrichting, de onderwijslogistieke processen, tot huisvesting en applicaties. Daarnaast is het ook voor medewerkers een grote verandering. Allereerst in de manier van werken, maar vaak ook in de werkcultuur.

Flexibilisering op tactisch en uitvoerend niveau

Instellingen worstelen met de invulling van flexibilisering op tactisch en uitvoerend niveau. Het thema heeft z’n plaats gekregen in een visiedocument of instellingsplan. De verandering begint in het onderwijs en de onderwijslogistieke processen, systemen en organisatie moeten daarop aansluiten. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen in dezelfde richting beweegt en aangehaakt is en blijft?

Concrete impactanalyse en actieplan

De training Onderwijslogistiek & Flexibilisering helpt instellingen bij het stimuleren van het gesprek en gezamenlijk aan de slag te gaan. Medewerkers krijgen inzicht en handvatten om de visie te vertalen naar een impactanalyse en concreet actieplan voor de eigen instelling. Deze training voorziet zo in onderwijslogistieke kennis en kunde.

Voor wie?

De training is bedoeld voor het management en medewerkers van onderwijsinstellingen in Nederland. Denk hierbij onder andere aan:

 • Adviseurs Onderwijs en Kwaliteit
 • Onderwijsmanagers
 • LLO-adviseurs
 • Projectleiders (Flexibilisering)
 • Hoofden, directeuren en managers van de ondersteunende diensten
  • Bedrijfsvoering
  • Bureau Onderwijslogistiek
  • Administratief Centrum
  • ICT/Informatiemanagement
  • Studentzaken
  • Plan- & Roosterbureau

Programma-opzet

Intake

Voorafgaand aan de twee trainingsdagen vindt een intake plaats om het programma verder op maat te maken voor jullie flexibiliseringsvraagstuk.

Dag 1

Tijdens de eerste trainingsdag maken we kennis met elkaar en het thema flexibiliseren. We wisselen uit wat de visie en ambities van de organisatie zijn en kijken naar de impact op de onderwijslogistiek. We maken deze dag gebruik van de door ons ontwikkelde impactanalyse.

Tussentijdse reflectie

Tussen de eerste en de tweede trainingsdag ga je zelf aan de slag met het verder uitwerken van de impactanalyse. In een online sessie bespreek je je vragen en voortgang.

Dag 2

De tweede trainingsdag gaat over het in praktijk brengen van de veranderingen die flexibilisering met zich meeneemt. Aan de hand van een aantal best practises werken we toe naar een stappenplan voor de eigen organisatie.

Adviesgesprek implementatie

In de periode na de training plannen we samen een adviesgesprek in over de implementatie van het stappenplan.

Praktische zaken en investering

Instapvereisten:

 • De instelling of opleiding wil flexibiliseren en wil graag handvatten hiervoor.
 • Er is een visie op flexibilisering vanuit de instelling of organisatieonderdeel.
 • De groep tijdens een in company training bestaat uit acht tot twaalf deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • Twee dagen binnen vier weken
 • Tussentijdse Q&A sessie met de trainer(s)
 • Voorbereidingstijd

Kosten

De training wordt in eerste instantie alleen in company aangeboden. De kosten zijn €8.000,- excl. btw per groep. Neem contact op voor een prijsopgave op maat. Later volgt een variant voor open inschrijving. Heb je hierin interesse, laat het ons dan weten.

Waarom deelnemen?

 • Stimuleer het gesprek en ga met eigen collega’s aan de slag.
 • Krijg een overzicht van de impact van flexibilisering op alle onderwijslogistieke onderdelen en betrokkenen binnen de instelling of organisatieonderdeel.
 • De uitkomst is een concreet actieplan.
 • De training voorziet zo in onderwijslogistieke kennis en kunde en geeft inzicht in de laatste trends en landelijke ontwikkelingen.
 • De combinatie Fundatis & Omix brengt een berg kennis en ervaring: van operationele tot strategische vraagstukken in de onderwijslogistiek, samen.

Interesse?

Meer weten over onze Training Flexibilisering & Onderwijslogistiek? Download hier de brochure en bijbehorende factsheet of neem contact op met Walter Groen (walter.groen@fundatis.nl of 06 – 344 888 48). Hij vertelt je graag meer!

Het onderwijs maken we samen! Daarom slaan Fundatis en Omix de handen ineen. Samen bieden we een praktisch programma om onderwijsinstellingen te helpen met flexibilisering.