Hoe geef je nou eigenlijk een goed advies? Wanneer communiceer je en op welke manier? Hoe beweeg je je slim binnen een politieke organisatie als een onderwijsinstelling? Hoe pas je verandercommunicatie toe – en zorg je ervoor dat jouw boodschap ook past bij de verandering die je in de organisatie tot stand wilt brengen? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap impact heeft, zowel schriftelijk als mondeling? Communicatie gaat over meer dan een nieuwsbrief en een webpagina; het gaat over het kiezen van een medium, het kiezen van een boodschap, het aansluiten van je boodschap op de verschillende doelgroepen waar je me te maken hebt en het overtuigen van je stakeholders. In deze module leer je via methoden en technieken hoe je zorgt voor effectieve communicatie en een overtuigende communicatiestijl.

In het kort 

Hoe wordt jouw boodschap krachtig en effectief? Piramideschrijven, de perceptieladder, storytelling, inzet van framing, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini: het komt allemaal aan bod. Je leert in welke situatie je welke methodiek kunt inzetten, je oefent met de theorie zodat je deze zelf kunt gaan toepassen in geschreven tekst, presentaties en op andere manieren, en je leert wat de psychologische uitgangspunten zijn waarmee je een doelgroep overtuigt; wat is hun mindset, en hoe haak jij daar handig op in? Ook leer je welke communicatie-activiteit past bij jouw (verander)doel en hoe je zowel subtiel als expliciet de perceptie van je doelgroepen kunt beïnvloeden.

De Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module bestaat uit drie opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 
Waarom kan jij de ene persoon makkelijker overtuigen van jouw ideeën dan de ander? Aan de hand van de perceptieladder leer je te reflecteren op situaties uit jouw werk. Tijdens verschillende casussen wordt er geoefend met het stellen van regievragen en met het pushen en pullen van ideeën.

Dag 2 
Aan de hand van twee verschillende modellen voor storytelling, leer jij hoe je jouw project of boodschap kan overbrengen. Ook wordt besproken hoe jij de beïnvloedingsprincipes van Cialdini effectief kan inzetten binnen jouw project om zo verschillende doelgroepen in de onderwijsinstelling te overtuigen. 

Dag 3
Als projectleider wil je niet alleen mensen overtuigen van jouw ideeën, maar ook dat mensen zich betrokken voelen van een project of verandering. Je leert hoe jij een succesvolle RCTB-sessie (Results Creating Team Building) kan organiseren, om gezamenlijk tot een oplossing op een complex probleem in jouw organisatie te komen, waar iedereen zich betrokken en  verantwoordelijk voor voelt. 

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, hbo en wo die zich verder willen verdiepen in verandermanagement in het onderwijs en de manier waarop je een veranderaanpak effectief toepast . Beleidsadviseurs, informatiemanagers, project- en programmamanagers zullen zich goed thuisvoelen bij de verschillende thema’s die worden behandeld. 

Wat maakt deze leergang uniek?

  • De inhoud van de Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs sluit aan op de praktijk van het onderwijs. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).   
  • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen.
  • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!   
  • Je ontmoet toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen. Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs of werkzaam bij een onderwijsinstelling en behandelen onderwerpen als flexibilisering, digitalisering, architectuur, onderwijslogistiek en meer.   

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren 

Kosten en data:

Het volgen van de Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je
ook de andere drie modules van de
Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs? Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).
De module  Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs bestaat uit 3 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op woensdag 12, 19 en 26 maart 2025.

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.