Besturen en organiseren binnen een onderwijsorganisatie is een vak apart. De formele en informele hiërarchieën oefenen invloed uit. Hoe kun je daarbinnen zorgen dat visie, beleid, processen en IT op elkaar aansluiten? In deze module komen onderwerpen als onderwijslogistiek, aanbestedingen en implementaties en informatiemanagement uitgebreid aan bod. Ook zaken buiten de onderwijsinstelling – zoals de bekostiging van het onderwijs, internationalisering en rollen van instanties als SURF, DUO en NWO – worden besproken.

In het kort 

Deze module geeft goede inzichten in het reilen en zeilen van een onderwijsinstelling. Verschillende ervaringsexperts vertellen over hun rol bij een onderwijsorganisatie. Hoe is de onderwijsinstelling georganiseerd? Hoe verhouden de stafdienst zich tot, bijvoorbeeld, een faculteit? Samen met collega’s uit andere onderwijsinstellingen wordt de complexiteit van onderwijsorganisaties onderzocht.
Jij gaat niet alleen met nieuwe kennis op zak naar huis, ook heb je handvatten om beleid en projecten echt verder te brengen.  

De Module Bestuur en Organisatie in het onderwijs is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module beslaat vier opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 – Strategie & Besturing 
De organisatie van de onderwijsinstelling komt uitgebreid aan bod. Er wordt ingezoomd op de formele en informele organisatie en besproken hoe besluitvorming binnen een onderwijsinstelling plaatsvindt.  

Dag 2 – Onderwijslogistiek 
Je maakt kennis met het onderwijslogistiek model. Ook wordt in de vorm van een workshop getoond welke onderwijslogistieke processen geraakt worden als een onderwijsinstelling wil flexibiliseren. 

Dag 3 – Informatiemanagement
Een informatiemanager komt deze dag de rol en het belang van informatiemanagement binnen de onderwijsinstelling toelichten. Aan de hand van twee modellen voor informatiemanagement wordt getoond hoe het samenspel tussen beleid en IT-voorzieningen efficiënt kan worden georganiseerd. 

Dag 4 – Aanbesteden & Implementeren 
Ervaringsexperts op het gebied van aanbestedingen en implementaties binnen mbo- en hbo-instellingen gaan in op de regels van een aanbestedings- en implementatieprocedure. Je leert de do’s en don’ts op het gebied van aanbestedingen en implementaties kennen en hebt handvatten om zelf een dergelijke procedure succesvol te leiden. 

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, ho of wo die zich willen verdiepen in de context en de manier waarop onderwijsinstellingen bestuurd en georganiseerd worden. De inhoud van de module is interessant voor projectmanagers, beleidsadviseurs en informatiemanagers van onderwijsinstellingen met ± vijf jaar werkervaring.

Wat maakt deze leergang uniek?

  • De inhoud van de Module Bestuur & Organisatie in het onderwijs sluit aan op jouw praktijk. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).  
  • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen op het verandertraject waar jij middenin zit.  
  • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!  
  • Je ontmoet toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen. Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs of werkzaam bij een onderwijsinstelling en behandelen onderwerpen als flexibilisering, digitalisering, architectuur, onderwijslogistiek en meer.  

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Data en kosten:

De module Bestuur en Organiseren in het onderwijs bestaat uit 4 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op 16 september, 23 september, 30 september en 7 oktober 2024.

Het volgen van de Module Bestuur en Organisatie in het onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je ook de andere drie modules van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs?
Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Bestuur en Organisatie in het onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.