Beleidsontwikkelaars, projectleiders en adviseurs binnen onderwijsinstellingen zijn in meer of mindere mate bezig met veranderingen in de organisatie. Elke verandering doet iets met de mensen in een organisatie. Het is daarom belangrijk bewust om te gaan met de aanpak van je verandering. Die aanpak bepaalt immers welke interventies of projectstappen je gaat hanteren. Stuur je vooral op een cultuurverandering? Of wil je collega’s ertoe bewegen om andere tooling te gaan gebruiken? Of heb je commitment nodig om verder te kunnen met de verandering waar je naartoe werkt?

In het kort 

In deze module leer je verschillende theorieën en modellen toepassen die je kunt hanteren om tot een voor jou passende veranderstrategie- en aanpak te komen. De kern wordt gevormd door het beter doorgronden van de beweegredenen en motivatie van de collega’s om je heen. Tijdens de drie opleidingsdagen kijken we naar theorieën en modellen op individueel, groeps- en organisatieniveau. Je krijgt handvatten om een veranderaanpak te selecteren en toe te passen op jouw praktijkvraagstuk.

De Module Verandermanagement is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module bestaat uit drie opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 – Non-verbale communicatie, factor C ringen van invloed
Verandering op individueel niveau 

Leer jouw omgeving ‘lezen’ door inzicht in de relatie tussen (onbewuste) non-verbale communicatie en drijfveren. Wat is het effect van bepaalde gezichtsuitdrukking en hoe beïnvloeden attitudes en houdingen jouw gedrag en dat van anderen? Daarnaast wordt ingegaan op het toepassen van de Ringen van Invloed, waarmee je efficiënt je stakeholders kunt ‘plotten’ en kunt bepalen of zij meedenken, mee-weten, meewerken of meebeslissen.

Dag 2 – Onderstroom en Deep Democracy 
Verandering op groepsniveau 

Op dag twee worden de deelnemers door Anne Floor Erdman, senior consultant en directeur van Fundatis, meegenomen in de theorie van de Onderstroom, waarmee inzicht ontstaat in de (persoonlijke) omstandigheden van teams en medewerkers, die sterke invloed hebben op hun gedrag en coöperatie. Herken verstorende dynamieken en sentimenten en handel daar gericht naar. Op deze dag wordt tevens ingegaan op de aanpak vanuit Deep Democracy, een methode om via co-creatie en met commitment van álle betrokkenen tot sterkere besluitvorming te komen. 

Dag 3 – Verandermanagementstrategieën ADKAR, Theorie van Kotter en Theorie van Kubler Ross, veranderkleuren van OrangeOtters 
Verandering op organisatieniveau 

Op de derde dag van deze module worden de bekende veranderkundige theorieën die het vaakst worden toegepast doorgenomen en losgelaten op praktijksituaties die de deelnemers inbrengen. Via ADKAR en Kotter gaan we in op de verschillende stadia van een verandering en de manier om die goed vorm te geven. De theorie van Kubler Ross leert ons meer over de menselijke maat bij veranderingen. De veranderkleurentheorie van OrangeOtters gaat op verandercommunicatie; hoe kies je slimme bewoordingen en activiteiten die passen bij jouw veranderopdracht. 

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, hbo en wo die zich verder willen verdiepen in verandermanagement in het onderwijs en de manier waarop je een veranderaanpak effectief toepast . Beleidsadviseurs, informatiemanagers, project- en programmamanagers zullen zich goed thuisvoelen bij de verschillende thema’s die worden behandeld. 

Wat maakt deze leergang uniek?

  • De inhoud van de Module Verandermanagement in het Onderwijs sluit aan op de praktijk van het onderwijs. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).   
  • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen op het verandertraject waar jij middenin zit.   
  • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!   
  • Je ontmoet toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen. Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs of werkzaam bij een onderwijsinstelling en behandelen onderwerpen als flexibilisering, digitalisering, architectuur, onderwijslogistiek en meer.   

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren 

Kosten en data:

Het volgen van de Module Verandermanagement in het Onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je
ook de andere drie modules van de
Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs? Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).
De Module Verandermanagement in het onderwijs bestaat uit 3 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op woensdag 15 januari, 22 januari en 5 februari 2025.

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Verandermanagement in het Onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.