Iedereen kent de boeken en de ‘standaard’ theorieën over hoe je doelen bereikt in je werk. Maar hoe werkt dat nu echt in een onderwijsorganisatie? Stroeve besluitvorming, weinig draagvlak, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
 
In deze leergang geven ervaren professionals van Fundatis je handvatten voor goed project- en verandermanagement in de context van het mbo, hbo en wo. De beslaat 16 opleidingsdagen die je volgt met een vaste groep van jonge en leergierige collega’s.

In het kort 

 • 5 modules
 • hechte groep die deze leergang samen volgt 
 • aandacht voor persoonlijke ontwikkeling inclusief een persoonlijkheidstest 
 • oefenen met theorieën en modellen  
 • intervisie en werkbezoeken 

Inhoud

De leergang Project- en Verandermanagement in het Onderwijs voor Young Professionals bestaat uit vijf modules.

 1. Jouw persoonlijk profiel
 2. Projectmanagement
 3. Bestuur en organisatie
 4. Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën
 5. Verandermanagement
Jouw persoonlijk profiel

Wie ben jij als onderwijsprofessional? Door middel van een test leer jij jouw drijfveren kennen. Je krijgt handvatten om vanuit je kracht je werk vorm te geven. Tijdens intervisie doorgrond je ingewikkelde situaties die je tegenkomt in je werk en geef je elkaar advies. De werkbezoeken geven je een kijkje in de keuken bij een andere onderwijsinstelling.

Projectmanagement

Hoe pas je gangbare projectmanagement theorieën toe in specifiek de onderwijsomgeving? In deze module komen agile/scrum, Prince2, Lean, de 7-Sen van McKinsey, design thinking, CMM, de 5 P’s van Mintzberg en nog veel meer aan bod. Ook leer je meer over strategieontwikkeling.

Bestuur en organisatie

Hoe krijg jij inzicht en invloed op de mechanismen van besturing en organisatie binnen jouw onderwijsinstelling? Hoe werken afdelingen met elkaar samen, en hoe sluiten processen op elkaar aan? Deze module gaat over onderwijslogistiek, informatiemanagement, aanbestedingen en implementaties, besturing en besluitvorming, begrotingssystematieken, centraal/decentraal en nog veel meer.

Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën

Hoe wordt jouw boodschap krachtig en effectief? Piramideschrijven, de perceptieladder, storytelling, inzet van framing, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini: het komt allemaal aan bod.

Verandermanagement

Welke onderstromen beïnvloeden jouw werk en hoe ga je daar effectief mee om. In deze module: onderstroom en Deep Democracy, non-verbale communicatie, ADKAR, de theorie van Kotter, de theorie van Kubler-Ross – en nog veel meer.

Voor wie?

Deze leergang voor young professionals is bedoeld voor jonge projectleiders, beleidsontwikkelaars, medewerkers van beheerafdelingen en adviseurs in onderwijsinstellingen uit het MBO, HBO en WO, die verdieping en verrijking zoeken op het snijvlak van IT, digitalisering en onderwijs.

Wat maakt deze leergang uniek?

 • Inhoud sluit aan op jouw praktijk
  Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan, die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoeften. 
 • Platform van peers
  Omdat alle deelnemers van onderwijsinstellingen komen, tref je herkenning aan bij het delen van ervaringen en vormen de deelnemers met elkaar een inspirerend platform van peers, dat ook na afronding van de modules blijft bestaan! 
 • Toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen
  Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. We behandelen onderwerpen zoals flexibilisering, digitalisering van onderwijs, architectuur, onderwijslogistiek en meer. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs, of werkzaam bij een onderwijsinstelling. 
 • Praktijkgerichte Benadering
  Breng geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk door ze toe te passen op echte voorbeelden van verandertrajecten in het onderwijs. 

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Download hier de brochure

Kosten en data:

De leergang Project- en Verandermanagent voor Young Professionals kost €12.500 per deelnemer.
De nieuwe editie start op maandag 14 oktober 2024. De leergang bestaat uit verschillende modules die met pauze van 2 à 3 weken achtereenvolgend worden aangeboden. De lesdagen zijn gepland op maandagen. Een exacte planning ontvang je na je aanmelding.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.