Iedereen kent de boeken en de ‘standaard’ theorieën over hoe je doelen bereikt in je werk. Maar hoe werkt dat nu echt in een onderwijsorganisatie? Stroeve besluitvorming, weinig draagvlak, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden…  
 
In deze leergang geven ervaren professionals van Fundatis je handvatten voor goed project- en verandermanagement in de context van het mbo, hbo en wo.

In het kort 

 • 4 modules 
 • kies voor de volledige leergang of volg losse modules 
 • meerdere instroommomenten per jaar 
 • diepgaand en uitgebreid 

Inhoud
De Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs bestaat uit vier modules. Deze modules kun je ook los volgen.

Projectmanagement
De toepassing van de gangbare projectmanagement theorieën specifiek in een onderwijsomgeving en strategieontwikkeling. Aan bod komen agile/scrum, Prince2, Lean, de 7-Sen van McKinsey, design thinking, CMM, de 5 P’s van Mintzberg en nog veel meer.
Meer over deze module

Bestuur en organisatie 

Hoe krijg jij inzicht en invloed op de mechanismen van besturing en organisatie binnen jouw instelling, hoe werken afdelingen met elkaar samen en hoe sluiten processen op elkaar aan? Deze module behandelt onderwijslogistiek, informatiemanagement, aanbestedingen en implementaties, besturing en besluitvorming, begrotingssystematieken, centraal/decentraal en nog veel meer. 
Meer over deze module

Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën

Hoe wordt jouw boodschap krachtig en effectief? Piramideschrijven, de perceptieladder, storytelling, inzet van framing, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini: het komt allemaal aan bod.
Meer over deze module

Verandermanagement

Welke onderstromen beïnvloeden jouw werk en hoe ga je daar effectief mee om. In deze module: onderstroom en Deep Democracy, non-verbale communicatie, ADKAR, de theorie van Kotter, de theorie van Kubler-Ross – en nog veel meer.
Meer over deze module

Voor wie?

Deze modulaire leergang is bedoeld voor projectmanagers, beleidsadviseurs, en informatiemanagers van onderwijsinstellingen uit mbo, hbo en wo, vanaf circa vijf jaar werkervaring, die verdieping zoeken van hun theoretische kennis en verrijking van hun project- en verandermanagementskills.

Na het volgen van de leergang kun je:

 • Beter sturen op resultaat omdat je goed kunt anticiperen op tegenkrachten, en je werkzaamheden effectiever hebt georganiseerd; 
 • Beter sturen op kwaliteit omdat je je stakeholders en hun belangen goed in beeld hebt; 
 • Betere samenwerking vormgeven omdat je de procesketens in een onderwijsorganisatie doorgrondt; 
 • Meer plezier uit je werk halen omdat je eigen rol veel beter kunt vormgeven; 
 • Meer impact hebben in de besluitvorming en beleidsontwikkeling omdat je plannen, rapportages en presentaties overtuigend kunt opstellen; 
 • Je goed inleven in je collega’s in de organisatie omdat je hun werkcontext beter doorgrondt. 

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Wat maakt deze leergang uniek?

 • Inhoud sluit aan op jouw praktijk
  Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan, die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoeften.
 • Platform van peers
  Omdat alle deelnemers van onderwijsinstellingen komen, tref je herkenning aan bij het delen van ervaringen en vormen de deelnemers met elkaar een inspirerend platform van peers, dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!
 • Toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen
  Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. We behandelen onderwerpen zoals flexibilisering, digitalisering van onderwijs, architectuur, onderwijslogistiek en meer. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs, of werkzaam bij een onderwijsinstelling.
 • Praktijkgerichte benadering
  Breng geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk door ze toe te passen op echte voorbeelden van verandertrajecten in het onderwijs.

Download hier de brochure

Kosten en data:

Modulaire leergang Project- & Verandermanagement in het Onderwijs:
De leergang Project- & Verandermanagement in het Onderwijs bestaat uit vier modules. Het volgen van de leergang kost €8.495.
Het volgen van een losse modules kost €2.495. 

Data en inschrijven:

Meld je hier aan voor de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. Op het inschrijfformulier vind je ook alle startdata. 

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.