Vorig jaar is de eerste editie van de leergang ICT & Onderwijs gestart. Projectmanagers, beleidsadviseurs en teamleiders zetten via het volgen van deze leergang grote ontwikkelstappen in hun carrière. Om het succes van deze leergang voort te zetten heeft Fundatis een nieuwe leergang ontwikkeld die in 2024 beschikbaar komt:

De Leergang Project- & Verandermanagement in het Onderwijs

Download hier de brochure

Iedereen kent de boeken en de ‘standaard’ theorieën over hoe je doelen bereikt in je werk. Maar hoe werkt dat nu echt in een onderwijsorganisatie? Stroeve besluitvorming, weinig draagvlak, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden… In deze leergangen geven de ervaren professionals van Fundatis je handvatten voor goed project- en verandermanagement in de context van het MBO, HBO en WO.

Wij de leergang aan in 2 vormen, om aan te sluiten op de kennis, ervaring en wensen van verschillende deelnemers:

 • voor Young Professionals bieden we de leergang waarbij je in een vaste groep van jonge en leergierige collega’s een breed programma van een jaar volgt (5 modules);
 • voor andere professionals bieden we losse modules aan (of volg je alle modules). De volledige leergang bestaat uit 4 verschillende modules.

Modules

1. Jouw persoonlijk profiel (alleen Young Professionals Leergang)
2. Projectmanagement
3. Bestuur en organisatie
4. Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën
5. Verandermanagement

1. Jouw persoonlijk profiel (alleen Young Professionals leergang)
 • Jouw persoonlijk profiel, aan de hand van een test die jouw drijfveren in beeld brengt, en je handvatten geeft om vanuit je kracht je werk vorm te geven
 • Via intervisie werk je aan het doorgronden van ingewikkelde situaties die je tegenkomt in je werk en adviseren jullie elkaar
 • Via werkbezoeken krijg je een kijkje in de keuken bij en andere onderwijsinstelling
2. Projectmanagement

De toepassing van de gangbare projectmanagent-theorieën specifiek in een onderwijsomgeving, en strategieontwikkeling. Agile/Scrum, Prince2, Lean, de 7-Sen van McKinsey, design thinking, CMM, de 5 P’s van Mintzberg en nog veel meer.

3. Bestuur en organisatie

Hoe krijg jij inzicht en invloed op de mechanismen van besturing en organisatie binnen jouw instelling; hoe werken afdelingen met elkaar samen, en hoe sluiten processen op elkaar aan. Onderwijslogistiek, informatiemanagement, aanbestedingen en implementaties, besturing en besluitvorming, begrotingssystematieken, centraal/decentraal en nog veel meer.

4. Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën

Hoe wordt jouw boodschap krachtig en effectief. Piramideschrijven, perceptieladder, storytelling, inzet van framing, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini, en nog veel meer.

5. Verandermanagement

Welke onderstromen beïnvloeden jouw werk en hoe ga je daar effectief mee om. Onderstroom en Deep Democracy, non-verbale communicatie, ADKAR, de theorie van Kotter, de theorie van Kubler-Ross, en nog veel meer.

Kenmerken Young Professionals leergang:

 • 5 modules, plus intervisie en werkbezoeken
 • Extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling inclusief een persoonlijkheidstest
 • Extra aandacht en tijd voor de basis van en oefenen met theorieën en modellen
 • De deelnemers vormen met elkaar een hechte groep die het gehele programma samen volgt
 • Werkbezoeken bij elkaars instellingen

Voor wie?
Deze leergang voor young professionals is bedoeld voor jonge projectleiders, beleidsontwikkelaars, medewerkers van beheerafdelingen en adviseurs in onderwijsinstellingen uit het MBO, HBO en WO, die verdieping en verrijking zoeken op het snijvlak van IT, digitalisering en onderwijs.

Kenmerken modulaire leergang:

 • 4 modules
 • Modules zowel als geheel als ook los te volgen
 • Meerdere instroommomenten per jaar per module
 • Diepgaand en uitgebreid

Voor wie?
Deze modulaire leergang is bedoeld voor projectmanagers, beleidsadviseurs, en informatiemanagers van onderwijsinstellingen uit MBO, HBO en WO, vanaf circa vijf jaar werkervaring, die verdieping zoeken van hun theoretische kennis en verrijking van hun project- en verandermanagementskills.

Na het volgen van de leergang kun je:

 • Beter sturen op resultaat omdat je goed kunt anticiperen op tegenkrachten, en je werkzaamheden effectiever hebt georganiseerd
 • Beter sturen op kwaliteit omdat je je stakeholders en hun belangen goed in beeld hebt
 • Betere samenwerking vormgeven omdat je de procesketens in een onderwijsorganisatie doorgrondt
 • Meer plezier uit je werk halen omdat je eigen rol veel beter kunt vormgeven
 • Meer impact hebben in de besluitvorming en beleidsontwikkeling omdat je plannen, rapportages en presentaties overtuigend kunt opstellen
 • Je goed inleven in je collega’s in de organisatie omdat je hun werkcontext beter doorgrondt

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Wat maakt deze leergang uniek?

 • Inhoud sluit aan op jouw praktijk: Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan, die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoeften.
 • Platform van peers: Omdat alle deelnemers van onderwijsinstellingen komen, tref je herkenning aan bij het delen van ervaringen en vormen de deelnemers met elkaar een inspirerend platform van peers, dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!
 • Toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen: Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. We behandelen onderwerpen zoals flexibilisering, digitalisering van onderwijs, architectuur, onderwijslogistiek en meer. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs, of werkzaam bij een onderwijsinstelling.
 • Praktijkgerichte Benadering: Breng geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk door ze toe te passen op echte voorbeelden van verandertrajecten in het onderwijs.

Kosten en data:

Modulaire leergang Project- & Verandermanagement in het Onderwijs:
Losse modules kosten €2495,- per module. Als een deelnemer alle 4 de modules volgt bedragen de totale kosten €8495,-  De start van de eerste modules is najaar 2024, bij voldoende aanmelding. (exacte data worden gepland bij voldoende deelnemers).

De leergang Project- & Verandermanagent voor Young Professionals kost €12.500 per deelnemer, voor het doorlopen van de gehele leergang. De nieuwe editie start in het najaar van 2024 (exacte data worden gepland bij voldoende deelnemers).

Meer informatie over de Fundatis Leergangen:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl