Delta MBO en HO verkennen

Npuls is het Nationaal Groeifondsprogramma van en voor alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland. Npuls werkt aan het ontwikkelen van instrumenten, standaarden en samenwerkingsstructuren om de digitalisering van het onderwijs te verbeteren, waaronder het beschikbaar maken van digitale leermaterialen en het vergroten van digitale vaardigheden van lerenden en docenten. 

Rol Fundatis
Fundatis heeft de taak gekregen om voor de verschillende aanwezige initiatieven, stelsels en modellen in het MBO en HO op een drietal programmaonderdelen de delta in kaart te brengen. De programmaonderdelen betroffen: wendbaar georganiseerd onderwijs, digitale leermaterialen en de daarmee samenhangende ICT-infrastructuur tussen onderwijsinstellingen.

Projectbeschrijving
Het doel van het onderzoek was om de aangestelde aanvoerders van de transformatie- en pilothubs voor de genoemde programmaonderdelen van goede overzichts- en voorbereidingsinformatie te voorzien. Daarvoor is in dit project aan de hand van diepte-interviews en literatuuranalyse in eerste instantie een overzicht gecreëerd van (pilot)applicaties, initiatieven, afsprakenstelsels, tools en conceptuele modellen die in de sectoren (MBO en HO) actueel zijn. Vervolgens is de IST-situatie per item (applicatie, initiatief, stelsel, etc.) in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een productkaart voor elk van de items waarin telkens een aantal vaste aspecten kort wordt beschreven. 

Resultaat
Het opgeleverde resultaat is een eindrapportage met daarin een overzichtelijke weergave van geïnventariseerde items, aangevuld met door Fundatis gedane observaties en bevindingen.