Cibap


Rol Fundatis

Fundatis is gevraagd te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van plannen en roosteren. Directe aanleiding is de huidige ervaren schaarste aan (geschikte) lokalen én de nieuwe huisvesting van Cibap in de nabije toekomst. Daarbij zal flexibilisering vanuit Cibap pro 2025, het strategisch instellingsplan, ook nieuwe mogelijkheden bieden om een andere kijk van roosteren werkelijkheid te maken.

Projectbeschrijving

Cibap is een toonaangevende vakschool waar talentvolle studenten worden uitgedaagd uit te blinken als toekomstig beroepsbeoefenaar. Cibap heeft een scherp profiel in de markt, een goede regionale verankering en een intensief relatienetwerk met collega onderwijsinstellingen.  

Het doel van dit project was vooral om medewerkers te inspireren en te komen tot nieuwe manieren van plannen en roosteren. Ook gaat Cibap de komende jaren fors investeren in nieuwe huisvesting en is het belangrijk dat de keuzes die nu worden gemaakt passen bij het onderwijs van morgen.

Het project bestond uit meerdere stappen. Allereerst vond een intake plaats met twee College van Bestuur leden om informatie op te halen en het plan van aanpak af te stemmen. Vervolgens zijn er interviews gehouden met verschillende stakeholders waaronder het roosterbureau, projectleiders en docenten om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Als laatste zijn er inspiratiesessies georganiseerd om de medewerkers te betrekken en te inspireren. Een van die sessies bestond uit een Design Challenge, met als doel te komen tot nieuwe manieren van plannen en roosteren. 

Resultaat

Ter afronding van het project is door Fundatis een eindrapport geschreven. Hierin staan aanbevelingen en concrete acties voor de organisatie ten aanzien van nieuwe manieren van plannen en roosteren. Het eindrapport werd door de opdrachtgever niet alleen als informatief, maar ook als praktisch hulpmiddel gezien om de komende periode mee aan de slag te gaan.