TiU Tranzo

Rol Fundatis

Fundatis was gevraagd als projectleider omtrent het internationaliseringstraject van Tranzo (TiU). Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Tranzo verbindt wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn.  

Projectbeschrijving

Fundatis heeft in de rol van projectleider een plan opgesteld om de internationale onderzoekssamenwerking te stimuleren door het uitwisselen van kennis tussen onderzoekers van Tranzo en onderzoekers van buitenlandse instellingen. Op deze wijze wordt de reikwijdte en kwaliteit van het Tranzo onderzoek vergroot en zo ook kansen op publicaties in internationale tijdschriften en op (Europese) subsidies.  

Fundatis heeft een plan opgesteld met daarin concrete doelen (why), heldere beleidsvoorstellen en effectieve besturing om daar te komen (what) inclusief activiteitenplan (how). Tranzo gaat hier komend jaar mee aan de slag.

Resultaat

Fundatis heeft een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld voor de stimuleringsmaatregelen met betrekking tot internationalisering, inclusief de daaropvolgende implementatievoorstellen en bijbehorende begroting, evenals beleidsvoorstellen voor internationalisering met bijbehorende begroting. Daarnaast is er een DB-werkbezoek georganiseerd bij vijf zusterinstellingen in het VK, inclusief follow-up voorstellen, met gedetailleerde reisverslagen. Fundatis leidde het Team Internationalisering binnen Tranzo en presenteerde projectresultaten aan relevante teams en tijdens heidagen. Er is ook een overzicht van internationale partnercontacten verstrekt. Deze aanpak heeft succesvol bijgedragen aan de bevordering van internationalisering binnen de organisatie.