Radboud Universiteit Nijmegen


Rol Fundatis

Projectmanagement: ophalen van input en opstellen van een breedgedragen projectplan ten behoeve van het toekomstige gebruik van student analytics binnen de instelling.

Projectbeschrijving

De Radboud Universiteit (RU) ziet grote waarde in de toepassing en verdere ontwikkeling van gebruik van data bij het nemen van beslissingen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De afdeling Institutional Research (IR) wil een volgende stap zetten in de ondersteuning en het gebruik van student analytics. In plaats van meer beschrijvende analyses is binnen de RU behoefte ontstaan aan het (mogelijk) maken van toekomstgerichte en voorspellende analyses, die ook op een meer interactieve, visueel aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

Fundatis heeft naar aanleiding van deze propositie een ervaren projectleider geleverd die sturing heeft gegeven aan het proces: van het ophalen en verwerken van de verschillende visies die leven binnen de instelling tot een vastgesteld plan als basis voor eventuele vervolgstappen.

Aanpak

In de voorfase is via interviews met belangrijke stakeholders binnen de RU het vertrekpunt bepaald voor het project. Stakeholders en belangrijke gesprekspartners zijn onder andere bestuurders en beleidsmakers. Uit de interviews is gebleken dat op het domein van de studenteninstroom, -doorstroom en -uitstroom de behoefte aan meer inzicht, met name in voorspellende vorm, groot is.

Er bleken veel beelden te bestaan ten aanzien van de betekenis en toegevoegde waarde van student analytics. Door de interviews, als onderdeel van het projectplan, zijn deze beelden in samenhang beschreven waardoor het project een degelijk fundament heeft gekregen.

Resultaat

Fundatis heeft een projectplan opgeleverd die alle relevante aspecten van de ontwikkeling van student analytics aan de Radboud Universiteit omvat. Het plan beschrijft het brede kader (de ambitie) voor de gehele projectperiode van twee jaar en de beoogde inbedding ervan daarna: het bereik, onderwerp, aanpak, bemensing en middelen.