In deze tweedaagse training staat de onderwijslogistiek centraal: Hoe leg je met de logistiek van het onderwijs een goed fundament voor flexibilisering?

Download hier de brochure.

Flexibilisering vraagt veel van een instelling. Niet alleen het onderwijs verandert, maar ook alles daar omheen. Van organisatie en inrichting, de onderwijslogistieke processen, tot huisvesting en applicaties. Daarnaast is het ook voor medewerkers een grote verandering. Allereerst in de manier van werken, maar vaak ook in de werkcultuur.

Flexibilisering op tactisch en uitvoerend niveau

Instellingen worstelen met de invulling van flexibilisering op tactisch en uitvoerend niveau. Het thema heeft z’n plaats gekregen in een visiedocument of instellingsplan. De verandering begint in het onderwijs en de onderwijslogistieke processen, systemen en organisatie moeten daarop aansluiten. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen in dezelfde richting beweegt en aangehaakt is en blijft?

Concrete impactanalyse en actieplan

De training Onderwijslogistiek & Flexibilisering helpt instellingen bij het stimuleren van het gesprek en gezamenlijk aan de slag te gaan. Medewerkers krijgen inzicht en handvatten om de visie te vertalen naar een impactanalyse en concreet actieplan voor de eigen instelling. Deze training voorziet zo in onderwijslogistieke kennis en kunde.

Voor wie?

De training is bedoeld voor het management en medewerkers van onderwijsinstellingen in Nederland. Denk hierbij onder andere aan:

 • Adviseurs Onderwijs en Kwaliteit
 • Onderwijsmanagers
 • LLO-adviseurs
 • Projectleiders (Flexibilisering)
 • Hoofden, directeuren en managers van de ondersteunende diensten
  • Bedrijfsvoering
  • Bureau Onderwijslogistiek
  • Administratief Centrum
  • ICT/Informatiemanagement
  • Studentzaken
  • Plan- & Roosterbureau

Programma-opzet

Intake

Voorafgaand aan de twee trainingsdagen vindt een intake plaats om het programma verder op maat te maken voor jullie flexibiliseringsvraagstuk.

Dag 1

Tijdens de eerste trainingsdag maken we kennis met elkaar en het thema flexibiliseren. We wisselen uit wat de visie en ambities van de organisatie zijn en kijken naar de impact op de onderwijslogistiek. We maken deze dag gebruik van de door ons ontwikkelde impactanalyse.

Tussentijdse reflectie

Tussen de eerste en de tweede trainingsdag ga je zelf aan de slag met het verder uitwerken van de impactanalyse. In een online sessie bespreek je je vragen en voortgang.

Dag 2

De tweede trainingsdag gaat over het in praktijk brengen van de veranderingen die flexibilisering met zich meeneemt. Aan de hand van een aantal best practises werken we toe naar een stappenplan voor de eigen organisatie.

Adviesgesprek implementatie

In de periode na de training plannen we samen een adviesgesprek in over de implementatie van het stappenplan.

Praktische zaken en investering

Instapvereisten:

 • De instelling of opleiding wil flexibiliseren en wil graag handvatten hiervoor.
 • Er is een visie op flexibilisering vanuit de instelling of organisatieonderdeel.
 • De groep tijdens een in company training bestaat uit acht tot twaalf deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • Twee dagen binnen vier weken
 • Tussentijdse Q&A sessie met de trainer(s)
 • Voorbereidingstijd

Kosten

De training wordt in eerste instantie alleen in company aangeboden. De kosten zijn €8.000,- excl. btw per groep. Neem contact op voor een prijsopgave op maat. Later volgt een variant voor open inschrijving. Heb je hierin interesse, laat het ons dan weten.

Waarom deelnemen?

 • Stimuleer het gesprek en ga met eigen collega’s aan de slag.
 • Krijg een overzicht van de impact van flexibilisering op alle onderwijslogistieke onderdelen en betrokkenen binnen de instelling of organisatieonderdeel.
 • De uitkomst is een concreet actieplan.
 • De training voorziet zo in onderwijslogistieke kennis en kunde en geeft inzicht in de laatste trends en landelijke ontwikkelingen.
 • De combinatie Fundatis & Omix brengt een berg kennis en ervaring: van operationele tot strategische vraagstukken in de onderwijslogistiek, samen.

Interesse?

Meer weten over onze Training Flexibilisering & Onderwijslogistiek? Download hier de brochure en bijbehorende factsheet of neem contact op met Walter Groen (walter.groen@fundatis.nl of 06 – 344 888 48). Hij vertelt je graag meer!

Het onderwijs maken we samen! Daarom slaan Fundatis en Omix de handen ineen. Samen bieden we een praktisch programma om onderwijsinstellingen te helpen met flexibilisering.

Heel veel werkzaamheden binnen onderwijsinstellingen worden projectmatig aangepakt. Vaak is dat ook een goede manier om van een ambitie ook een resultaat te maken. Diverse projectmanagementmethoden worden hierbij gehanteerd. Vaak is echter onduidelijk welke methode nu het beste past op het vraagstuk. Bovendien worden de richtlijnen uit de gehanteerde methoden maar half gehanteerd.

In deze module gaan we in op de zin en onzin uit de verschillende methoden, leren we kiezen in welke situatie welke methode het beste past, wat de essentiële zaken zijn die je echt moet hebben georganiseerd om een project succesvol te laten zijn, wat de rollen zijn die je kunt onderscheiden en waarom het belangrijk is rollen goed in te vullen en wat de voornaamste do’s en don’ts zijn bij het uitvoeren van een project. 

In het kort 

In deze module maak je kennis met de toepasbaarheid van de veelgebruikte methoden en technieken. De meeste medewerkers van onderwijsinstellingen kennen de theorie (vaak) wel van de veelgebruikte methoden. In deze module gaan we in op de toepassing in een onderwijsomgeving. Waarom is een stuurgroep binnen een onderwijsinstelling anders dan hoe Prince2 het had bedoeld, wie zijn eigenlijk de beslissers, wie zijn de beïnvloeders, wanneer moet je je aanpak echt bevriezen – en wanneer is draagvlak vergaren voldoende geweest en moet je durven doorpakken? Wat is de plek van een beleidsadviseur in een project, wanneer haakt een informatiemanager aan, hoe betrek je bestuurders op een effectieve manier – en waarom is de betrokkenheid van een architect op het juiste moment zo belangrijk?

De module Projectmanagement in het onderwijs is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module beslaat drie opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 – Projectmanagement in het onderwijs
De meest gebruikte projectmethodieken in het onderwijs, zoals Prince2, AGILE/SCRUM, lean, komen aan bod. Bij de behandeling van deze methodieken zoomen we in om meer grip te krijgen op jouw project in de onderwijsinstelling. Je krijgt een volledig beeld van de meest nuttige methode bij elk specifiek vraagstuk. Agile past immers in sommige situaties beter dan andere en Prince2 geeft een heel goede basis in bepaalde omstandigheden, maar ook weer niet in alle. Daarnaast neemt een expert ons mee in de Design Thinking Methode, meer gericht op creatieve ontwerpprocessen. Zo kun je voor elk type project de meeste passende aanpak kiezen en optimaal grip op je project en je resultaten houden. 

Dag 2 – Projectmanagement en strategieontwikkeling
Op de tweede opleidingsdag maken we de vertaling naar strategieontwikkeling. Hoe analyseer je jouw organisatie en het vraagstuk dat voorligt? Door het hanteren van een strategie weet je zeker dat je alle aspecten die ertoe doen goed in beeld hebt. Alle strategie-modellen gaan in factoren als: mensen, processen, systemen en middelen. In de verschillende modellen word je stap voor stap meegenomen in de manier waarop je deze factoren goed uitwerkt in je project. We behandelen het 7S-model (Strategy, Structure, Systems, Style, Shared Values, Skills, Staff), het klaverblad-model en het Capability Maturity Model. Door te oefenen met het toepassen van deze modellen weet je zeker dat je projectplan echt goed in elkaar zit, en je beoogde resultaten goed in de organisatie zullen landen. 

Dag 3 – Strategieontwikkeling 
Op de derde dag gaan we verder met strategieontwikkeling en kijken we naar de meer marketing-achtige kant van jouw project en de doelen die je nastreeft. We gaan in op de 5P’s van Mintzberg, het groeimodel van Greiner (onder andere om de perfecte timing van jouw project aan te voelen) en we maken stakeholder-analyses via verschillende aanpakken, zoals de Ringen van Invloed.  

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, ho of wo die zich willen verdiepen in de context en de manier waarop onderwijsinstellingen bestuurd en georganiseerd worden. De inhoud van de module is interessant voor projectmanagers, beleidsadviseurs en informatiemanagers van onderwijsinstellingen met ± vijf jaar werkervaring.

Wat maakt deze module uniek?

 • De inhoud van de module Projectmanagement in het Onderwijs sluit aan op jouw praktijk. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).   
 • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen op het verandertraject waar jij middenin zit.   
 • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!   

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Data en kosten:

De module Projectmanagement in het onderwijs bestaat uit 3 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op: 25 november, 2 december en 9 december 2024.

Het volgen van de Module Projectmanagement in het onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je ook de andere drie modules van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs?
Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Projectmanagement in het onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.

Hoe geef je nou eigenlijk een goed advies? Wanneer communiceer je en op welke manier? Hoe beweeg je je slim binnen een politieke organisatie als een onderwijsinstelling? Hoe pas je verandercommunicatie toe – en zorg je ervoor dat jouw boodschap ook past bij de verandering die je in de organisatie tot stand wilt brengen? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap impact heeft, zowel schriftelijk als mondeling? Communicatie gaat over meer dan een nieuwsbrief en een webpagina; het gaat over het kiezen van een medium, het kiezen van een boodschap, het aansluiten van je boodschap op de verschillende doelgroepen waar je me te maken hebt en het overtuigen van je stakeholders. In deze module leer je via methoden en technieken hoe je zorgt voor effectieve communicatie en een overtuigende communicatiestijl.

In het kort 

Hoe wordt jouw boodschap krachtig en effectief? Piramideschrijven, de perceptieladder, storytelling, inzet van framing, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini: het komt allemaal aan bod. Je leert in welke situatie je welke methodiek kunt inzetten, je oefent met de theorie zodat je deze zelf kunt gaan toepassen in geschreven tekst, presentaties en op andere manieren, en je leert wat de psychologische uitgangspunten zijn waarmee je een doelgroep overtuigt; wat is hun mindset, en hoe haak jij daar handig op in? Ook leer je welke communicatie-activiteit past bij jouw (verander)doel en hoe je zowel subtiel als expliciet de perceptie van je doelgroepen kunt beïnvloeden.

De Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module bestaat uit drie opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 
Waarom kan jij de ene persoon makkelijker overtuigen van jouw ideeën dan de ander? Aan de hand van de perceptieladder leer je te reflecteren op situaties uit jouw werk. Tijdens verschillende casussen wordt er geoefend met het stellen van regievragen en met het pushen en pullen van ideeën.

Dag 2 
Aan de hand van twee verschillende modellen voor storytelling, leer jij hoe je jouw project of boodschap kan overbrengen. Ook wordt besproken hoe jij de beïnvloedingsprincipes van Cialdini effectief kan inzetten binnen jouw project om zo verschillende doelgroepen in de onderwijsinstelling te overtuigen. 

Dag 3
Als projectleider wil je niet alleen mensen overtuigen van jouw ideeën, maar ook dat mensen zich betrokken voelen van een project of verandering. Je leert hoe jij een succesvolle RCTB-sessie (Results Creating Team Building) kan organiseren, om gezamenlijk tot een oplossing op een complex probleem in jouw organisatie te komen, waar iedereen zich betrokken en  verantwoordelijk voor voelt. 

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, hbo en wo die zich verder willen verdiepen in verandermanagement in het onderwijs en de manier waarop je een veranderaanpak effectief toepast . Beleidsadviseurs, informatiemanagers, project- en programmamanagers zullen zich goed thuisvoelen bij de verschillende thema’s die worden behandeld. 

Wat maakt deze leergang uniek?

 • De inhoud van de Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs sluit aan op de praktijk van het onderwijs. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).   
 • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen.
 • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!   
 • Je ontmoet toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen. Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs of werkzaam bij een onderwijsinstelling en behandelen onderwerpen als flexibilisering, digitalisering, architectuur, onderwijslogistiek en meer.   

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren 

Kosten en data:

Het volgen van de Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je
ook de andere drie modules van de
Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs? Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).
De module  Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs bestaat uit 3 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op: 4 november, 11 november en 18 november 2024.

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Adviesvaardigheden en Communicatiestrategieën in het Onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.