In deze eendaagse workshop staan onderwijslogistiek en flexibilisering centraal: Hoe leg je met de logistiek van het onderwijs een goed fundament voor flexibilisering?

Flexibilisering vraagt veel van een instelling. Niet alleen het onderwijs verandert, maar ook alles daar omheen. Van organisatie en inrichting, de onderwijslogistieke processen, tot huisvesting en applicaties. Daarnaast is het ook voor medewerkers een grote verandering. Allereerst in de manier van werken, maar vaak ook in de werkcultuur.

Flexibilisering van strategisch naar uitvoerend niveau
Onderwijsinstellingen in het mbo en ho willen in toenemende mate hun onderwijs flexibiliseren om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van studenten, het werkveld en de samenleving. Als flexibilisering wordt ingezet in het onderwijs dan wordt er vaak vanuit gegaan dat de onderwijslogistieke afdelingen vanzelf volgen. Maar zijn de mensen, de processen en systemen wel voldoende voorbereid? Heeft iedereen eenzelfde beeld van de weg die moet worden afgelegd en het einddoel? Is de impact op alle onderwijslogistieke aspecten in beeld? En hoe zorg je ervoor dat iedereen in dezelfde richting beweegt, aangehaakt is en blijft?

Inzichten, samenhang en handvatten
De workshop Flexibilisering & Onderwijslogistiek helpt onderwijsprofessionals bij het krijgen van inzichten over flexibilisering en onderwijslogistiek. Er wordt dieper ingegaan op de complexiteit van het thema en de samenhang van alles binnen de logistieke keten. Daarnaast wordt er gekeken naar belangrijke stakeholders en het creëren van draagvlak. Deelnemers gaan niet alleen met nieuwe kennis op zak naar huis, maar ook met handvatten om de eerste stappen te kunnen zetten in de eigen organisatie.

Voor wie is deze workshop?
De eendaagse workshop is bedoeld voor medewerkers in het mbo en ho die zich bezighouden met (onderdelen van) de onderwijslogistieke keten en zich meer willen verdiepen in het thema flexibilisering en onderwijslogistiek en voor medewerkers die binnen de onderwijsinstelling betrokken zijn, of worden, bij flexibiliseringsvraagstukken en meer zicht willen hebben op de impact op de onderwijslogistieke keten.

Meer specifiek gaat het om:

 • Adviseurs Onderwijs en Kwaliteit Onderwijsmanagers
 • LLO-adviseurs Projectleiders (Flexibilisering)
 • Programmamanagers
 • Coördinatoren/leidinggevenden binnen de onderwijslogistieke keten (bijv. afdeling bedrijfsvoering, studentadministratie, ICT/Informatiemanagement, plan- & roosterbureau)
 • Ben je vooral uitvoerend aan de slag in de onderwijslogistiek? Bijvoorbeeld als functioneel beheerder, planner of roostermaker? Je bent van harte welkom! Wel vragen we van je om deze pet af te zetten en uit te zoomen op tactisch (en soms zelfs strategisch) niveau.

Programma-opzet Workshopdag Flexibilisering & Onderwijslogistiek
We starten de dag met kennismaken en een introductie in de onderwijslogistiek. Vervolgens duiken we de theorie in, in combinatie met praktische opdrachten. Onder andere flexibilisering, de studentreis, het onderwijslogistiek model en verandermanagement komen aan bod. De opdrachten bestaan uit een stuk visie en ambitie vaststellen, het maken van en werken met een impactscan en concreet aan de slag gaan met de eerste stappen van flexibilisering.

Door de samenstelling vanuit verschillende onderwijsinstellingen leer je niet alleen van de theorie en praktische handvatten, maar ook van elkaar.

Praktische zaken en inschrijven

 • Deze workshop is voor medewerkers van onderwijsinstellingen die zich meer willen verdiepen in flexibilisering en onderwijslogistiek.
 • De groep tijdens de workshop bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
 • Inschrijven kan uitsluitend als medewerker van een mbo- of hoger onderwijsinstelling.

Data
De workshop wordt meerder keren per jaar aangeboden. Momenteel zijn de beschikbare data:

Kosten
De kosten voor deze workshop zijn €750,- incl. btw per persoon. Dit is inclusief arrangementskosten.

Naast deze ééndaagse workshop bieden wij ook een tweedaagse incompany training aan. Heb je hierin interesse, kijk dan hier voor meer informatie.

Interesse?
Meer weten over onze Workshop Flexibilisering & Onderwijslogistiek? Download hier de brochure, of neem contact op met Walter Groen via 06 – 3448848 of walter.groen@fundatis.nl. Hij vertelt je graag meer! Direct inschrijven kan via de link bij Trainingsdagen.

Het onderwijs maken we samen! Daarom slaan Fundatis en Omix de handen ineen. Samen bieden we een praktisch programma om onderwijsinstellingen te helpen met flexibilisering.

Onderwijsinstellingen voeren voortdurend projecten uit en constateren een structureel tekort aan goede (interne) projectmanagers. Zo blijft er ook steeds noodzaak om externen in te huren. Er is behoefte aan bekwame, veelzijdige en ambitieuze projectmanagers, die groeiperspectief ervaren binnen de instelling en dus ook langere tijd aan de instelling verbonden willen blijven.

Download hier de brochure voor onderwijsinstellingen
Heb je interesse om deel te nemen als Trainee? Lees hier de vacature

Het Traineeship ICT & Onderwijs in een notendop

Fundatis introduceert dit unieke traineeship om succesvolle projectuitvoering met goede interne projectmanagers blijvend vorm te geven. Met een inhoudelijk programma dat naadloos aansluit bij het reilen en zeilen binnen het hoger onderwijs wordt young professionals (bijvoorbeeld startende projectmanagers en beleidmedewerkers die ook projecttaken hebben) de gelegenheid geboden zich in een periode van een jaar stevig te ontwikkelen.

Via een gezamenlijk met de instellingen opgezet traineeship wordt het tekort aan expertise in project-, verander- en informatiemanagement aangepakt. De trainees werken binnen de instellingen aan projecten en Fundatis biedt hen een rijk en gevarieerd opleidingsprogramma.

Gedurende een periode van 12 maanden komen de trainees om de paar weken 2 dagen naar de opleidingslocatie voor het inhoudelijke deel van het programma. Het opleidingsprogramma bestaat uit theorie, praktijkopdrachten, intervisie & coaching, en reflectiemomenten. De trainers zijn zeer ervaren project- en/of programmamanagers, informatiemanagers en coaches, werkzaam in het hoger onderwijs

Unieke inhoud

· Een rijke opleiding in project-, verander- en informatiemanagement, toegespitst op het hoger onderwijs.
· Gedegen inhoudelijke kennis bij de trainers t.a.v. het hoger onderwijs op het gebied van cultuur, organisatie, besluitvorming en kennis van de samenhang tussen de verschillende inhoudelijke dossiers in het onderwijs (zoals: flexibilisering, digitalisering van onderwijs, architectuur, onderwijslogistiek e.a.).
· Coaching, intervisie en ondersteuning ‘on the job’ bij de uitvoering van de projecten door de trainees.
· Ruim aandacht voor persoonlijk leiderschap en individuele professionele ontwikkeling van de trainees.
· Het uitwisselen van ideeën en ervaringen, het ontdekken van nieuwe perspectieven en het aangaan van waardevolle verbindingen tussen trainees vanuit de verschillende deelnemende onderwijsinstellingen.

Voor wie?

Mensen van binnen
Het traineeship is er voor interne young professionals van onderwijsinstellingen die streven naar persoonlijke groei als projectmanager/beleidsmedewerker met projecttaken, op het snijvlak van informatiemanagement, IT en onderwijs.
Mensen van buiten
Daarnaast richt het traineeship zich op young professionals met circa 3 jaar werkervaring die graag willen gaan werken bij een hoger onderwijsinstelling, en ten minste in het bezit zijn van een afgeronde bachelor,en bij voorkeur ook een masterdiploma. Deze groep is geïnteresseerd in hoger onderwijs, onderwijslogistiek en informatiemanagement en wil zich bekwamen in een rol als projectmanager/beleidsmedewerker met projecttaken. Deze trainees worden geworven als nieuwe collega.

Meer informatie over het Fundatis Traineeprogramma:

Anne Floor Erdman info@fundatis.nl
Sandro Jansz  info@fundatis.nl

* Onderstaande lijst met instellingen is aan het werven, of gaat binnenkort werven voor trainees.  

 • Stichting Studielink  
 • Technische Universiteit Eindhoven  
 • Hogeschool Leiden  
 • INHolland  
 • Driestar – Educatief    

 

In deze tweedaagse training staat de onderwijslogistiek centraal: Hoe leg je met de logistiek van het onderwijs een goed fundament voor flexibilisering?

Download hier de brochure.

Flexibilisering vraagt veel van een instelling. Niet alleen het onderwijs verandert, maar ook alles daar omheen. Van organisatie en inrichting, de onderwijslogistieke processen, tot huisvesting en applicaties. Daarnaast is het ook voor medewerkers een grote verandering. Allereerst in de manier van werken, maar vaak ook in de werkcultuur.

Flexibilisering op tactisch en uitvoerend niveau

Instellingen worstelen met de invulling van flexibilisering op tactisch en uitvoerend niveau. Het thema heeft z’n plaats gekregen in een visiedocument of instellingsplan. De verandering begint in het onderwijs en de onderwijslogistieke processen, systemen en organisatie moeten daarop aansluiten. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen in dezelfde richting beweegt en aangehaakt is en blijft?

Concrete impactanalyse en actieplan

De training Onderwijslogistiek & Flexibilisering helpt instellingen bij het stimuleren van het gesprek en gezamenlijk aan de slag te gaan. Medewerkers krijgen inzicht en handvatten om de visie te vertalen naar een impactanalyse en concreet actieplan voor de eigen instelling. Deze training voorziet zo in onderwijslogistieke kennis en kunde.

Voor wie?

De training is bedoeld voor het management en medewerkers van onderwijsinstellingen in Nederland. Denk hierbij onder andere aan:

 • Adviseurs Onderwijs en Kwaliteit
 • Onderwijsmanagers
 • LLO-adviseurs
 • Projectleiders (Flexibilisering)
 • Hoofden, directeuren en managers van de ondersteunende diensten
  • Bedrijfsvoering
  • Bureau Onderwijslogistiek
  • Administratief Centrum
  • ICT/Informatiemanagement
  • Studentzaken
  • Plan- & Roosterbureau

Programma-opzet

Intake

Voorafgaand aan de twee trainingsdagen vindt een intake plaats om het programma verder op maat te maken voor jullie flexibiliseringsvraagstuk.

Dag 1

Tijdens de eerste trainingsdag maken we kennis met elkaar en het thema flexibiliseren. We wisselen uit wat de visie en ambities van de organisatie zijn en kijken naar de impact op de onderwijslogistiek. We maken deze dag gebruik van de door ons ontwikkelde impactanalyse.

Tussentijdse reflectie

Tussen de eerste en de tweede trainingsdag ga je zelf aan de slag met het verder uitwerken van de impactanalyse. In een online sessie bespreek je je vragen en voortgang.

Dag 2

De tweede trainingsdag gaat over het in praktijk brengen van de veranderingen die flexibilisering met zich meeneemt. Aan de hand van een aantal best practises werken we toe naar een stappenplan voor de eigen organisatie.

Adviesgesprek implementatie

In de periode na de training plannen we samen een adviesgesprek in over de implementatie van het stappenplan.

Praktische zaken en investering

Instapvereisten:

 • De instelling of opleiding wil flexibiliseren en wil graag handvatten hiervoor.
 • Er is een visie op flexibilisering vanuit de instelling of organisatieonderdeel.
 • De groep tijdens een in company training bestaat uit acht tot twaalf deelnemers.

Tijdsinvestering:

 • Twee dagen binnen vier weken
 • Tussentijdse Q&A sessie met de trainer(s)
 • Voorbereidingstijd

Kosten

De training wordt in eerste instantie alleen in company aangeboden. De kosten zijn €8.000,- excl. btw per groep. Neem contact op voor een prijsopgave op maat. Later volgt een variant voor open inschrijving. Heb je hierin interesse, laat het ons dan weten.

Waarom deelnemen?

 • Stimuleer het gesprek en ga met eigen collega’s aan de slag.
 • Krijg een overzicht van de impact van flexibilisering op alle onderwijslogistieke onderdelen en betrokkenen binnen de instelling of organisatieonderdeel.
 • De uitkomst is een concreet actieplan.
 • De training voorziet zo in onderwijslogistieke kennis en kunde en geeft inzicht in de laatste trends en landelijke ontwikkelingen.
 • De combinatie Fundatis & Omix brengt een berg kennis en ervaring: van operationele tot strategische vraagstukken in de onderwijslogistiek, samen.

Interesse?

Meer weten over onze Training Flexibilisering & Onderwijslogistiek? Download hier de brochure en bijbehorende factsheet of neem contact op met Walter Groen (walter.groen@fundatis.nl of 06 – 344 888 48). Hij vertelt je graag meer!

Het onderwijs maken we samen! Daarom slaan Fundatis en Omix de handen ineen. Samen bieden we een praktisch programma om onderwijsinstellingen te helpen met flexibilisering.