Beleidsontwikkelaars, projectleiders en adviseurs binnen onderwijsinstellingen zijn in meer of mindere mate bezig met veranderingen in de organisatie. Elke verandering doet iets met de mensen in een organisatie. Het is daarom belangrijk bewust om te gaan met de aanpak van je verandering. Die aanpak bepaalt immers welke interventies of projectstappen je gaat hanteren. Stuur je vooral op een cultuurverandering? Of wil je collega’s ertoe bewegen om andere tooling te gaan gebruiken? Of heb je commitment nodig om verder te kunnen met de verandering waar je naartoe werkt?

In het kort 

In deze module leer je verschillende theorieën en modellen toepassen die je kunt hanteren om tot een voor jou passende veranderstrategie- en aanpak te komen. De kern wordt gevormd door het beter doorgronden van de beweegredenen en motivatie van de collega’s om je heen. Tijdens de drie opleidingsdagen kijken we naar theorieën en modellen op individueel, groeps- en organisatieniveau. Je krijgt handvatten om een veranderaanpak te selecteren en toe te passen op jouw praktijkvraagstuk.

De Module Verandermanagement is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module bestaat uit drie opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 – Non-verbale communicatie, factor C ringen van invloed
Verandering op individueel niveau 

Leer jouw omgeving ‘lezen’ door inzicht in de relatie tussen (onbewuste) non-verbale communicatie en drijfveren. Wat is het effect van bepaalde gezichtsuitdrukking en hoe beïnvloeden attitudes en houdingen jouw gedrag en dat van anderen? Daarnaast wordt ingegaan op het toepassen van de Ringen van Invloed, waarmee je efficiënt je stakeholders kunt ‘plotten’ en kunt bepalen of zij meedenken, mee-weten, meewerken of meebeslissen.

Dag 2 – Onderstroom en Deep Democracy 
Verandering op groepsniveau 

Op dag twee worden de deelnemers door Anne Floor Erdman, senior consultant en directeur van Fundatis, meegenomen in de theorie van de Onderstroom, waarmee inzicht ontstaat in de (persoonlijke) omstandigheden van teams en medewerkers, die sterke invloed hebben op hun gedrag en coöperatie. Herken verstorende dynamieken en sentimenten en handel daar gericht naar. Op deze dag wordt tevens ingegaan op de aanpak vanuit Deep Democracy, een methode om via co-creatie en met commitment van álle betrokkenen tot sterkere besluitvorming te komen. 

Dag 3 – Verandermanagementstrategieën ADKAR, Theorie van Kotter en Theorie van Kubler Ross, veranderkleuren van OrangeOtters 
Verandering op organisatieniveau 

Op de derde dag van deze module worden de bekende veranderkundige theorieën die het vaakst worden toegepast doorgenomen en losgelaten op praktijksituaties die de deelnemers inbrengen. Via ADKAR en Kotter gaan we in op de verschillende stadia van een verandering en de manier om die goed vorm te geven. De theorie van Kubler Ross leert ons meer over de menselijke maat bij veranderingen. De veranderkleurentheorie van OrangeOtters gaat op verandercommunicatie; hoe kies je slimme bewoordingen en activiteiten die passen bij jouw veranderopdracht. 

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, hbo en wo die zich verder willen verdiepen in verandermanagement in het onderwijs en de manier waarop je een veranderaanpak effectief toepast . Beleidsadviseurs, informatiemanagers, project- en programmamanagers zullen zich goed thuisvoelen bij de verschillende thema’s die worden behandeld. 

Wat maakt deze leergang uniek?

 • De inhoud van de Module Verandermanagement in het Onderwijs sluit aan op de praktijk van het onderwijs. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).   
 • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen op het verandertraject waar jij middenin zit.   
 • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!   
 • Je ontmoet toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen. Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs of werkzaam bij een onderwijsinstelling en behandelen onderwerpen als flexibilisering, digitalisering, architectuur, onderwijslogistiek en meer.   

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren 

Kosten en data:

Het volgen van de Module Verandermanagement in het Onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je
ook de andere drie modules van de
Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs? Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).
De Module Verandermanagement in het onderwijs bestaat uit 3 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op 13 januari, 20 januari en 28 januari 2025.

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Verandermanagement in het Onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.

Besturen en organiseren binnen een onderwijsorganisatie is een vak apart. De formele en informele hiërarchieën oefenen invloed uit. Hoe kun je daarbinnen zorgen dat visie, beleid, processen en IT op elkaar aansluiten? In deze module komen onderwerpen als onderwijslogistiek, aanbestedingen en implementaties en informatiemanagement uitgebreid aan bod. Ook zaken buiten de onderwijsinstelling – zoals de bekostiging van het onderwijs, internationalisering en rollen van instanties als SURF, DUO en NWO – worden besproken.

In het kort 

Deze module geeft goede inzichten in het reilen en zeilen van een onderwijsinstelling. Verschillende ervaringsexperts vertellen over hun rol bij een onderwijsorganisatie. Hoe is de onderwijsinstelling georganiseerd? Hoe verhouden de stafdienst zich tot, bijvoorbeeld, een faculteit? Samen met collega’s uit andere onderwijsinstellingen wordt de complexiteit van onderwijsorganisaties onderzocht.
Jij gaat niet alleen met nieuwe kennis op zak naar huis, ook heb je handvatten om beleid en projecten echt verder te brengen.  

De Module Bestuur en Organisatie in het onderwijs is onderdeel van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs. De leergang bestaat in totaal uit vier modules. Je kunt de gehele leergang volgen of kiezen voor een of meerdere modules.

Inhoud

Deze module beslaat vier opleidingsdagen. De voorbereidingstijd voor deze module is ongeveer 1 uur. 

Dag 1 – Strategie & Besturing 
De organisatie van de onderwijsinstelling komt uitgebreid aan bod. Er wordt ingezoomd op de formele en informele organisatie en besproken hoe besluitvorming binnen een onderwijsinstelling plaatsvindt.  

Dag 2 – Onderwijslogistiek 
Je maakt kennis met het onderwijslogistiek model. Ook wordt in de vorm van een workshop getoond welke onderwijslogistieke processen geraakt worden als een onderwijsinstelling wil flexibiliseren. 

Dag 3 – Informatiemanagement
Een informatiemanager komt deze dag de rol en het belang van informatiemanagement binnen de onderwijsinstelling toelichten. Aan de hand van twee modellen voor informatiemanagement wordt getoond hoe het samenspel tussen beleid en IT-voorzieningen efficiënt kan worden georganiseerd. 

Dag 4 – Aanbesteden & Implementeren 
Ervaringsexperts op het gebied van aanbestedingen en implementaties binnen mbo- en hbo-instellingen gaan in op de regels van een aanbestedings- en implementatieprocedure. Je leert de do’s en don’ts op het gebied van aanbestedingen en implementaties kennen en hebt handvatten om zelf een dergelijke procedure succesvol te leiden. 

Voor wie?

Deze module is gericht op professionals in het mbo, ho of wo die zich willen verdiepen in de context en de manier waarop onderwijsinstellingen bestuurd en georganiseerd worden. De inhoud van de module is interessant voor projectmanagers, beleidsadviseurs en informatiemanagers van onderwijsinstellingen met ± vijf jaar werkervaring.

Wat maakt deze leergang uniek?

 • De inhoud van de Module Bestuur & Organisatie in het onderwijs sluit aan op jouw praktijk. Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoefte(n).  
 • Door de praktijkgerichte benadering kun je de geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk toepassen op het verandertraject waar jij middenin zit.  
 • De module biedt je toegang tot een platform van peers. Elke deelnemer neemt de ervaringen binnen zijn onderwijsinstelling mee. Dat biedt herkenning en inspiratie. Als groep vorm je een inspirerend platform van peers dat ook na afronding van de modules blijft bestaan!  
 • Je ontmoet toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen. Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs of werkzaam bij een onderwijsinstelling en behandelen onderwerpen als flexibilisering, digitalisering, architectuur, onderwijslogistiek en meer.  

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Data en kosten:

De module Bestuur en Organiseren in het onderwijs bestaat uit 4 opleidingsdagen. Deze dagen vinden plaats op 16 september, 23 september, 30 september en 7 oktober 2024.

Het volgen van de Module Bestuur en Organisatie in het onderwijs kost € 2.495 (exc. btw).
Volg je ook de andere drie modules van de Leergang Project- en Verandermanagement in het onderwijs?
Dan betaal je in totaal €8.495 (i.p.v. €9.980 voor vier losse modules).

Inschrijven

Meld je hier aan voor de Module Bestuur en Organisatie in het onderwijs.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.

Iedereen kent de boeken en de ‘standaard’ theorieën over hoe je doelen bereikt in je werk. Maar hoe werkt dat nu echt in een onderwijsorganisatie? Stroeve besluitvorming, weinig draagvlak, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
 
In deze leergang geven ervaren professionals van Fundatis je handvatten voor goed project- en verandermanagement in de context van het mbo, hbo en wo. De beslaat 16 opleidingsdagen die je volgt met een vaste groep van jonge en leergierige collega’s.

In het kort 

 • 5 modules
 • hechte groep die deze leergang samen volgt 
 • aandacht voor persoonlijke ontwikkeling inclusief een persoonlijkheidstest 
 • oefenen met theorieën en modellen  
 • intervisie en werkbezoeken 

Inhoud

De leergang Project- en Verandermanagement in het Onderwijs voor Young Professionals bestaat uit vijf modules.

 1. Jouw persoonlijk profiel
 2. Projectmanagement
 3. Bestuur en organisatie
 4. Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën
 5. Verandermanagement
Jouw persoonlijk profiel

Wie ben jij als onderwijsprofessional? Door middel van een test leer jij jouw drijfveren kennen. Je krijgt handvatten om vanuit je kracht je werk vorm te geven. Tijdens intervisie doorgrond je ingewikkelde situaties die je tegenkomt in je werk en geef je elkaar advies. De werkbezoeken geven je een kijkje in de keuken bij een andere onderwijsinstelling.

Projectmanagement

Hoe pas je gangbare projectmanagement theorieën toe in specifiek de onderwijsomgeving? In deze module komen agile/scrum, Prince2, Lean, de 7-Sen van McKinsey, design thinking, CMM, de 5 P’s van Mintzberg en nog veel meer aan bod. Ook leer je meer over strategieontwikkeling.

Bestuur en organisatie

Hoe krijg jij inzicht en invloed op de mechanismen van besturing en organisatie binnen jouw onderwijsinstelling? Hoe werken afdelingen met elkaar samen, en hoe sluiten processen op elkaar aan? Deze module gaat over onderwijslogistiek, informatiemanagement, aanbestedingen en implementaties, besturing en besluitvorming, begrotingssystematieken, centraal/decentraal en nog veel meer.

Adviesvaardigheden en communicatiestrategieën

Hoe wordt jouw boodschap krachtig en effectief? Piramideschrijven, de perceptieladder, storytelling, inzet van framing, de beïnvloedingsprincipes van Cialdini: het komt allemaal aan bod.

Verandermanagement

Welke onderstromen beïnvloeden jouw werk en hoe ga je daar effectief mee om. In deze module: onderstroom en Deep Democracy, non-verbale communicatie, ADKAR, de theorie van Kotter, de theorie van Kubler-Ross – en nog veel meer.

Voor wie?

Deze leergang voor young professionals is bedoeld voor jonge projectleiders, beleidsontwikkelaars, medewerkers van beheerafdelingen en adviseurs in onderwijsinstellingen uit het MBO, HBO en WO, die verdieping en verrijking zoeken op het snijvlak van IT, digitalisering en onderwijs.

Wat maakt deze leergang uniek?

 • Inhoud sluit aan op jouw praktijk
  Voorafgaand aan de opleidingsdagen dragen deelnemers actuele vraagstukken uit hun praktijk aan, die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo sluit de inhoud goed aan op de leerbehoeften. 
 • Platform van peers
  Omdat alle deelnemers van onderwijsinstellingen komen, tref je herkenning aan bij het delen van ervaringen en vormen de deelnemers met elkaar een inspirerend platform van peers, dat ook na afronding van de modules blijft bestaan! 
 • Toptrainers die de onderwijswereld grondig kennen
  Laat je leiden door trainers met solide expertise in cultuur, organisatie, besluitvorming en een diepgaand begrip van de samenhang tussen verschillende dossiers in het onderwijs. We behandelen onderwerpen zoals flexibilisering, digitalisering van onderwijs, architectuur, onderwijslogistiek en meer. Onze trainers zijn werkzaam als consultant in het onderwijs, of werkzaam bij een onderwijsinstelling. 
 • Praktijkgerichte Benadering
  Breng geleerde theorieën en methodieken direct in de praktijk door ze toe te passen op echte voorbeelden van verandertrajecten in het onderwijs. 

Kortom: Een dynamisch programma dat jouw ambities voedt. Krijg de tools om jouw werk succesvol uit te voeren en leg de basis voor een langdurige connectie met jouw instelling.

Download hier de brochure

Kosten en data:

De leergang Project- en Verandermanagement voor Young Professionals kost €12.500 per deelnemer.
De nieuwe editie start op maandag 14 oktober 2024. De leergang bestaat uit verschillende modules die met pauze van 2 à 3 weken achtereenvolgend worden aangeboden. De lesdagen zijn gepland op maandagen. Een exacte planning ontvang je na je aanmelding.

Meer informatie:

Benader Anne Floor Erdman (opleidingsdirecteur) of Sandro Jansz (opleidingsmanager) via info@fundatis.nl.