Onderwijsinstellingen voeren voortdurend projecten uit en constateren een structureel tekort aan goede (interne) projectmanagers. Zo blijft er ook steeds noodzaak om externen in te huren. Er is behoefte aan bekwame, veelzijdige en ambitieuze projectmanagers, die groeiperspectief ervaren binnen de instelling en dus ook langere tijd aan de instelling verbonden willen blijven.

De leergang 2023/2024 is inmiddels gestart. Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws en vorderingen.

Download hier de brochure voor onderwijsinstellingen.

De leergang ICT & Onderwijs in een notendop

Fundatis introduceert deze unieke leergang om succesvolle projectuitvoering met goede interne projectmanagers blijvend vorm te geven. Met een inhoudelijk programma dat naadloos aansluit bij het reilen en zeilen binnen het hoger onderwijs wordt young professionals (bijvoorbeeld startende projectmanagers en beleidmedewerkers die ook projecttaken hebben) de gelegenheid geboden zich in een periode van een jaar stevig te ontwikkelen.

Via een gezamenlijk met de instellingen opgezette leergang wordt het tekort aan expertise in project-, verander- en informatiemanagement aangepakt. De deelnemers werken binnen de instellingen aan projecten en Fundatis biedt hen een rijk en gevarieerd opleidingsprogramma.

Gedurende een periode van 12 maanden komen de deelnemers om de paar weken 2 dagen naar de opleidingslocatie voor het inhoudelijke deel van het programma. Het opleidingsprogramma bestaat uit theorie, praktijkopdrachten, intervisie & coaching, en reflectiemomenten. De trainers zijn zeer ervaren project- en/of programmamanagers, informatiemanagers en coaches, werkzaam in het hoger onderwijs

Unieke inhoud

· Een rijke opleiding in project-, verander- en informatiemanagement, toegespitst op het hoger onderwijs.
· Gedegen inhoudelijke kennis bij de trainers t.a.v. het hoger onderwijs op het gebied van cultuur, organisatie, besluitvorming en kennis van de samenhang tussen de verschillende inhoudelijke dossiers in het onderwijs (zoals: flexibilisering, digitalisering van onderwijs, architectuur, onderwijslogistiek e.a.).
· Coaching, intervisie en ondersteuning ‘on the job’ bij de uitvoering van de projecten door de deelnemers.
· Ruim aandacht voor persoonlijk leiderschap en individuele professionele ontwikkeling van de deelnemers.
· Het uitwisselen van ideeën en ervaringen, het ontdekken van nieuwe perspectieven en het aangaan van waardevolle verbindingen tussen deelnemers vanuit de verschillende deelnemende onderwijsinstellingen.

Voor wie?

Mensen van binnen
De leergang is er voor interne young professionals van onderwijsinstellingen die streven naar persoonlijke groei als projectmanager/beleidsmedewerker met projecttaken, op het snijvlak van informatiemanagement, IT en onderwijs.
Mensen van buiten
Daarnaast richt de leergang zich op young professionals met circa 3 jaar werkervaring die graag willen gaan werken bij een hoger onderwijsinstelling, en ten minste in het bezit zijn van een afgeronde bachelor,en bij voorkeur ook een masterdiploma. Deze groep is geïnteresseerd in hoger onderwijs, onderwijslogistiek en informatiemanagement en wil zich bekwamen in een rol als projectmanager/beleidsmedewerker met projecttaken. Deze deelnemers worden geworven als nieuwe collega.

Meer informatie over de Fundatis Leergang:

Anne Floor Erdman info@fundatis.nl
Sandro Jansz  info@fundatis.nl

* Onderstaande lijst met instellingen is aan het werven, of gaat binnenkort werven voor deelnemers.  

  • Stichting Studielink  
  • Technische Universiteit Eindhoven  
  • Hogeschool Leiden  
  • INHolland  
  • Driestar – Educatief