Op weg naar 2024: Meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling bij Fundatis

Bij Fundatis draait een groot deel van de werkdag om analyseren, methodes en technieken toepassen, werkvormen selecteren en rapporteren in highlight reports en exception reports. Hoewel deze taken cruciaal zijn, erkennen we dat ze slechts half zo effectief zijn zonder een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling. Deze focus is van toepassing op zowel de Fundatis-adviseurs als de medewerkers van de onderwijsinstellingen waarmee we samenwerken. Immers, wanneer je goed in je vel zit, wordt alles om je heen beter.

Afgelopen jaar heeft Fundatis boeiende initiatieven gelanceerd die zich juist richten op deze combinatie: deskundigheidsontwikkeling om het werk te verbeteren (denk aan scholing en training rondom theorieën, methoden en technieken) én persoonlijke ontwikkeling. In september ging de eerste editie van de Leergang ICT & Onderwijs van start, met een focus op deze twee elementen. De deelnemers worden ondergedompeld in theorie en worden uitgedaagd om onder professionele begeleiding, aan de hand van zelfgekozen leerdoelen, buiten hun comfortzone te treden. Hierbij werken ze aan doelen als het opeisen van meer ‘podium’, effectiever delegeren, meer invloed uitoefenen binnen de organisatie, meer openstaan voor anderen, en vele andere prachtige ontwikkelingsdoelen. Deze doelen worden toegepast in leerblokken rondom onderwerpen als verandermanagement, projectmanagement, groepsdynamica, informatiemanagement en onderwijslogistiek.

In 2024 zetten we vol enthousiasme voort met de eerste groep van 11 deelnemers en starten we met de inschrijving voor de tweede editie, die in het najaar van 2024 begint. Ook de tweede editie in het najaar van 2024 staat in het teken van het ontwikkelen van expertise en persoonlijke groei voor de deelnemers in hun werk bij een onderwijsorganisatie. Ondertussen zijn de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde onderwijsorganisaties voor maatwerktrajecten, waarbij bijvoorbeeld enkele modules van de leergang kunnen worden afgenomen. Het is geweldig dat we op deze manier nog meer medewerkers van instellingen kunnen ondersteunen bij hun professionaliseringsbehoeften!

Het jaar 2023 was ook het jaar van workshops en trainingen over flexibilisering en onderwijslogistiek. Samen met Omix heeft Fundatis professionals opgeleid bij onder andere Driestar en BUAS, evenals vele andere professionals van mbo- en ho-instellingen.
In 2023 zijn we gestart met diverse inspirerende opdrachten. We hebben inhoudelijke thema’s toegevoegd aan onze expertise, zoals Erkennen en Waarderen, LLO, Slimmer Collegejaar, sociale veiligheid, studentenwelzijn, OER-en en studentenregelingen.

Samen met de instellingen hebben we mooie stappen gezet in projecten en programma’s die ons al bekend zijn, zoals onderwijslogistiek, aanbestedingen van onderwijssystemen, curriculumvoorbereiding, governance en procesoptimalisatie, advies over samenvoegingen of splitsingen van afdelingen, interim-management en projectondersteuning. In 2024 gaan we hiermee door. Onze winnende formule verandert niet: we zijn hier goed in en willen dit blijven doen, met aandacht voor de inhoud en professionele ontwikkeling, zowel voor onszelf als voor de collega’s bij de instellingen waarmee we samenwerken.

Vragen over een speciaal onderwerp?

Lees meer over Fundatis
Lees meer over de Leergang ICT&Onderwijs
Lees meer of meld je aan voor de workshop Flexibilisering & Onderwijslogistiek op 6 februari ’24

Of neem persoonlijk contact met ons op via info@fundatis.nl