“Flexibel onderwijs? Nu even niet!” Dit horen we de laatste maanden steeds vaker vanuit onderwijsinstellingen. Hoewel er allerlei landelijke initiatieven, zoals Npuls en de LLO-katalysator, zijn opgetuigd om flexibel onderwijs het hoofd te bieden, zijn onderwijsorganisaties steeds “minder veranderbekwaam”, aldus het Trendrapport Future Campus van SURF.  

Een duidelijk verhaal
Deze terughoudendheid wordt deels veroorzaakt door een gebrek aan duidelijkheid. “Waarom willen we eigenlijk flexibel onderwijs?” is een vraag die niet altijd even helder wordt beantwoord. Bas Rijnbende, een associate van Fundatis, benadrukt het belang van een duidelijk verhaal achter de verandering. Zonder een overtuigend “waarom” blijven mensen twijfelen en is de kans groot dat ze vasthouden aan traditionele onderwijsmethoden. 

Geen doel, maar een middel
Het is cruciaal om te begrijpen dat flexibel onderwijs op zichzelf geen doel is, maar eerder een middel om aan de vraag en behoeften van verschillende belanghebbenden te voldoen. Dit omvat niet alleen studenten, maar ook docenten, de onderwijsinstelling zelf, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Dianne Akkerhuis benadrukt dit punt door te stellen dat flexibilisering moet worden gezien als een gereedschap om aan te passen, niet als een einddoel op zich. 

Gezamenlijke investering
Het doorvoeren van verandering, zoals een flexibiliseringstraject, vereist een solide basis. Vaak is er geen uniforme visie binnen een onderwijsorganisatie, en dit kan leiden tot tegenstrijdige meningen en onzekerheid over de te volgen koers. Daarom is het van groot belang om eerst gezamenlijk te investeren in het definiëren van een gezamenlijk doel en een gedeeld verhaal. Dit vormt de fundering voor een succesvolle organisatorische verandering die een flexibiliseringstraject met zich meebrengt. 

Leg de basis zelf!
Als jij ook een stevige basis wilt leggen binnen jouw onderwijsinstelling om met jouw team(s) of afdeling(en) een verandertraject aan te gaan, bekijk dan onze tweedaagse incompany-training Flexibilisering & Onderwijslogistiek. Hier leer je niet alleen de technische aspecten van flexibilisering, maar ook hoe je een gemeenschappelijke visie en strategie kunt ontwikkelen om de weerstand tegen verandering te overwinnen. Het is tijd om flexibel onderwijs niet als bedreiging te zien, maar als een kans om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de toekomst van het leren vorm te geven.