Fundatis organiseerde een bijeenkomst voor het eigen netwerk van zelfstandig professionals in het hoger onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Tijdens deze bijeenkomst gaven Hanneke Reuling (vicevoorzitter CvB) en Bregje Nagtzaam (interim coördinerend manager Huisvestingsagenda) ons een inkijk in de ambities, kansen en uitdagingen op het vlak van vastgoed en huisvesting van de HvA en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verbondenheid met de stad Amsterdam.

In de snel veranderende wereld verandert het onderwijs en daarmee ook de huisvestingsvraag van onderwijsinstellingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor het realiseren van een toekomstgerichte en kwalitatief hoogstaande vastgoed- en huisvestingsportefeuille én een reductie van ruimtegebruik en kosten?

De Hogeschool van Amsterdam

De HvA is met  meer dan 46.500 studenten en 3.800 medewerkers een grote hogeschool en noemt zichzelf met reden geen onderwijsinstelling maar een kennisinstelling. Studenten, medewerkers en onderzoekers zijn verbonden met bedrijven en instellingen in de stad. Als kennisinstelling die vakbekwame professionals opleidt voor grootstedelijke en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt vindt de HvA het haar taak bij te dragen aan de metropoolregio Amsterdam. De visie is dan ook gebaseerd op de volgende 4 pijlers: student, kennisinstelling, samenwerken en Amsterdam. Op vier campussen zijn leren, werken en leven in Amsterdam met elkaar verbonden. Dat is het meest uitgewerkt bij de multidisciplinaire Amstelcampus in het hart van de stad.

Huisvestingsagenda

Hanneke Reuling en Bregje Nagtzaam hebben in relatief korte tijd in samenwerking met alle stakeholders veel veranderingen gerealiseerd. De HvA is vertrokken uit het gebouw aan het Spui en zal ook het gebouw bij het Amstelstation binnenkort gaan verlaten. Tegelijkertijd verandert het onderwijs. Dit wordt kleinschaliger en interactiever, wat invloed heeft op de inrichting van de hogeschool. De verbinding van het aanbod (vastgoed) met de vraag (huisvesting) is hierbij dus een essentieel onderdeel. Met deze uitgangspunten is de huisvestingsagenda bepaald, met als doel: het realiseren van een toekomstgerichte en kwalitatief hoogstaande vastgoed- en huisvestingsportefeuille én reductie van ruimtegebruik en kosten. 

 De uitwerking ervan gaat langs drie lijnen:

 1. Er wordt gewerkt aan de nieuwste aanvulling op de Amstelcampus: het Conradhuis. Dit gebouw zal ruimte bieden aan diverse faculteiten en opleidingen binnen de HvA. De eerste paal is geslagen op 25 juni 2019 en de verwachte oplevering is medio 2021.
 2. Onderwijsruimten en werkplekken worden gedeeld: de HvA optimaliseert het  ruimtegebruik door het flexibiliseren en diversificatie van het onderwijs- en werkgebied. Door elkaars faciliteiten te gebruiken wordt kennis makkelijker gedeeld, wordt ruimte bespaard en kan worden geïnvesteerd in huisvesting die onderwijsinnovatie mogelijk maakt.
 3. Niet alle campussen worden op dezelfde manier ontwikkeld: per campus wordt in gezamenlijkheid gekeken naar de kansen en behoeften.

Succesfactoren

Na de bespreking van deze interessante ontwikkelingen op onderwijs- en huisvesting niveau nemen Hanneke Reuling en Bregje Nagtzaam ons mee in de geleerde lessen van de implementatie van het HvA-brede programma:

 1. Spreek de taal van het onderwijs: en wees tweetalig, vastgoed en huisvesting heeft ook haar eigen taal.
 2. Ondersteun het eigenaarschap van het onderwijs: denk hierbij bijvoorbeeld aan de medezeggenschapsraad.
 3. Informeer onvermoeibaar: investeer in communicatie en het delen van informatie. Maak elk rapport beschikbaar, leg uit wat je gaat doen met het programma en ga vooral de dialoog aan.
 4. Haast je langzaam: luister goed (langzaam) maar boek ook snel resultaat (haast). Men is bang voor het onbekende en zichtbare resultaten geven vertrouwen.  
 5. Bestuurlijke betrokkenheid is ontzettend belangrijk
 6. Alle campussen zijn uniek: ze werken niet op dezelfde manier en hetzelfde tempo
 7. Vraag (huisvesting) en aanbod (vastgoed) is een leidend principe: waarbij de regie bij vastgoed ligt op aanbod en match tussen vraag en aanbod bij programma, en waarbij de regie bij huisvesting ligt op vraag en veranderingsopgaven bij decanen/ directeuren.
 8. De interne organisatie moet sterk en op orde zijn.
 9. Betrek studenten!

                

De Fundatis Salon wordt een aantal per jaar georganiseerd om kennis te delen binnen het netwerk van zelfstandig professionals in het hoger onderwijs van Fundatis. Eerdere sprekers waren o.a. Bert van der Zwaan (Universiteit Utrecht) en Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam).