Ook een kind dat als vluchteling naar Nederland komt, is leerplichtig. Hij of zij moet binnen drie of vier weken op school zitten. De jongste kinderen gaan naar de basisschool. Maar hoe zit het met de jongeren tussen de 12 en 18 jaar? Voor hen is er de Internationale Schakel Klas (ISK). ID College werkt op dit gebied nauw samen met de scholen uit het voortgezet onderwijs. Marja Voogt, verantwoordelijk vanuit ID College, vertelt ons meer over de ISK.

 

Marja Voogt

 

Nederlandse taal leren is belangrijk

De ISK is bedoeld voor jongeren die net in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken. Hierdoor kunnen ze nog niet naar het reguliere onderwijs. Gedurende één á twee jaar worden zij voorbereid om door te kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs (vo), beroepsonderwijs of indien mogelijk, hbo. “Belangrijk is natuurlijk dat de jongeren de Nederlandse taal leren”, vertelt Marja. “Nederlands leren de studenten niet alleen door lessen Nederlands te volgen, maar ook juist tijdens een vak als rekenen of activiteiten zoals sport, koken en techniek. Door deze diversiteit aan activiteiten aan te bieden, leren de leerlingen de taal sneller”.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook een breder belang

“Als ROC hadden we al veel ervaring met cursussen NT2 (Nederlands als tweede taal). Het lag dan ook voor de hand om als partner op te treden voor de scholen uit het voortgezet onderwijs, die formeel belast zijn met het verzorgen van het onderwijs voor deze doelgroep. Daarnaast participeren we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het is het ook in het belang van een ROC, dat de jongeren tijdens de ISK-periode een goede basis krijgen. Mogelijk stromen ze daarna in, in Entreeopleidingen of mbo niveau 2”.

Speciaal zorgteam

In Zoetermeer is per oktober 2015 een eerste ISK klas gestart, met jongeren van tussen de 15 en 17 jaar, waarvoor de lessen verzorgd worden vanuit ID College. De gemeente verwacht mogelijk vier ISK-klassen en de verwachting is, dat dit aantal nog zal stijgen. Eind dit schooljaar kan het al zo zijn dat de eerste leerlingen kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs of Entreeonderwijs. “Het traject is geen eenvoudige opgave”, zegt Marja. “Je zet jongeren in de puberleeftijd en met vaak totaal verschillende achtergronden bij elkaar. Ze komen uit uiteenlopende landen met diverse culturen en hebben verschillende opleidingsniveaus. Daarnaast hebben veel leerlingen traumatische ervaringen. Dat geeft spanningen. Er is een speciaal zorgteam beschikbaar vanuit de ISK. De leden van dit team werken nauw samen met onze docenten. Toen in november bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs plaatsvonden, waren veel leerlingen hiervan erg van slag. Het zorgteam staat de docenten en jongeren bij in de begeleiding.”

Lastig de juiste docenten te krijgen

Een ander probleem, is het aantrekken van geschikte docenten. “We hebben vo-waardige docenten nodig met de specialisatie NT2”, legt Marja uit. “Daarnaast moet de docent ook met deze specifieke doelgroep om kunnen gaan. Docenten die aan al deze criteria voldoen, zijn niet makkelijk te vinden. Om docenten met specialisatie NT2 in te zetten, is veel kennis van de doelgroep nodig, maar ook een grote motivatie van de docent.”

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

“Deze jongeren goed voorbereiden op het juiste vervolgonderwijs en daarmee succesvol kunnen laten worden op de arbeidsmarkt, vraagt veel overleg van alle betrokkenen. We stellen onszelf regelmatig de vragen: doen we op deze manier de goede dingen en doen we het goed? En hoe krijgen we deze jongeren goed geïntegreerd? Hoe krijgen we hen optimaal voorbereid richting de arbeidsmarkt? Eenmaal in het vervolgonderwijs blijft het noodzakelijk de focus te blijven houden op de generieke vakken. Alleen dan is een mbo-diploma te behalen. Er is een grote behoefte aan goede vaklui op verschillende niveaus. Persoonlijk heb ik goede ervaringen met geïntegreerde trajecten. Laat de jongeren zich gemotiveerd de Nederlandse taal eigen maken aan de hand van het leren van een vak”.

De manier waarop deze “Nieuwe Nederlanders” instromen in het onderwijs vraagt diverse aanpassingen. Zo is er nu een maatwerkoplossing mogelijk qua bekostiging, vanwege de hoge instroom. Het geld dat de school ontvangt, wordt zo op een betere manier gespreid. Over huisvesting zijn er afspraken met gemeenten. Veel betrokkenheid dus! En wat de uiteindelijke resultaten zijn? De tijd zal het ons leren !