In 2015 heeft binnen de Vrije Universiteit het project “Video in het VU-Onderwijs” gelopen. Dit project had tot doel de uitbreiding van VU-breed didactisch videogebruik. Natuurlijk werd ook binnen de VU al langere tijd geëxperimenteerd met video-gebruik in het onderwijs. Maar van een brede uitrol was nog geen sprake. Het project heeft het volgende opgeleverd:

  • ruim 320 (student en docent) clips,

  • opleidingen voor docenten en studenten,

  • e-learning voor toekomstige docenten die informatie zoeken,

  • een low-end opnamestudio,

  • een dienstverleningsmodel om ook na 2015 videoproducties te stimuleren

Hieronder wordt ingezoomd op bovenstaande punten.

 

Verschillende soorten producties

Het door de VU (in samenwerking met andere universiteiten) ontwikkelde “rec:all”- model vormde de basis voor het project. Om de gewenste intensivering én activering van het onderwijs te realiseren is begin 2015 een multidisciplinair team van onderwijskundigen, onderwijsondersteuners en AVC-specialisten gestart met het project. Er zijn veel verschillende soorten producties gerealiseerd, waaronder: educatieve kennisclips, studentenclips, weblectures, animatieclips, screencasts, instructieclips en webinars. Het project was onderverdeeld in twee fasen. Aan het eind van elke fase is het (didactisch) effect gemeten door het VU Onderwijscentrum.

VU in het onderwijs

Voorbeeld van een filmpje over orale kinesiologie.

Didactisch herontwerp

De docenten die deelnamen aan het project hebben eerst samen met de onderwijskundigen en ondersteuners gekeken naar WAT hun vak nodig had. Niet elk probleem kan tenslotte worden opgelost met video. Nadat het vak was herontworpen, werd in samenwerking met de docent gestart met het opstellen van ‘scripts’. Vanaf dat moment haakte ook het audio-visueel-centrum aan. Vervolgens zijn de producties gepland, gerealiseerd en tenslotte geëvalueerd.

Mediatheek

Alle producties zijn opgenomen in een mediatheek. Deze mediatheek bevat niet enkel de clip zelf, maar alle relevante informatie van de oorspronkelijke reden, het script, de evaluatie en de leerervaringen. Deze mediatheek vormt een waardevol startpunt voor docenten die iets met video in het onderwijs willen doen.

E-learnings

Een grote groep docenten is getraind. De oorspronkelijke klassikale trainingen zijn binnen het project omgezet in e-learnings. Deze e-learnings zijn inmiddels overgedragen aan de organisatie die belast is met het organiseren van het “basis kwalificatie onderwijs”. Hierdoor is geborgd dat ook de komende jaren nieuwe docenten geschoold worden in didactisch gebruik van video.

Quick Studio

Eén van de geleerde lessen is dat naast grotere videoproducties er vooral ook behoefte is aan laagdrempelige video-mogelijkheden. Als spin-off van het project is binnen het audio-visueel-centrum een Quick Studio gerealiseerd. Deze studio kent een standaard-inrichting en -interactie. Docenten kunnen deze studio per uur huren tegen een zeer aangenaam tarief. Dit alles wordt begeleid door een operator.

Dienstverleningsmodel

Tenslotte is samen met de partners gewerkt aan een dienstverleningsmodel. Dit model zorgt ervoor dat voor alle betrokkenen (docenten, ondersteuners en medewerkers van het AVC) duidelijk is wat men van elkaar kan verwachten. Het dienstverleningsmodel kent verschillende serviceniveaus met verschillende prijzen.

Wat leerden we van dit project?

Het was een mooi project, dat we samen met docenten en ondersteuning hebben uitgevoerd. Het leverde enkele hele mooie videoproducties op die ook goed zijn geëvalueerd. Ervaring leert wel dat het lastig is de groep docenten te bereiken die baat zou hebben bij intensivering-onderwijs. Vaak meldden zich alleen de docenten die al goed op weg waren voor het project. Ook blijkt dat er een stevige investering nodig is, vooral in de tijd van de docenten. Tijd die er niet altijd is, gezien de vele andere prioriteiten.

Meer weten over dit project?

Fundatis was betrokken bij dit project. Wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Walter Groen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-34488848 of via de mail: walter.groen@fundatis.nl

Download hier de: pdf