Titel: Van goed naar excellent onderwijs
Auteurs: Henk Doeleman, Joost Haandrikman, Ivo Israel en Barbara Visser

 

van goed naar excellent onderwijsHet boek “Van goed naar excellent onderwijs” beschrijft een methode voor verandermanagement binnen de onderwijssector: de A 3 methode. Het boek biedt methodische verdieping en talloze praktijkverhalen. Het zijn vooral die verhalen die het boek interessant maken. Het is een feest der herkenning om onderwijsbestuurders en -managers te horen over het werkend krijgen van hun veranderingen!

Het boek bestaat uit drie delen:

  • Een overzicht van de belangrijkste uitdagingen voor elke onderwijssector. Aan de orde komen bijvoorbeeld het MBO en het Hoger Onderwijs.
  • Een overzicht van de A3 methode.
  • De ervaring van managers en bestuurders die de A3 methode in de praktijk toepasten.

De A 3 methode in het kort

De A3-methodiek bestaat in grote lijnen uit het INK-model  van het Instituut Nederlandse Kwaliteit op één A3-vel: INK-on-one-page. Het model gebruikt negen aandachtsgebieden om het functioneren van een organisatie te omschrijven. Het gaat dan om gebieden als eindresultaten, waardering door medewerkers en leiderschap. De A3 methodiek biedt een stappenplan en digitale tools om voor elk van de aandachtsgebieden een concreet plan te maken. Dit gebeurt op een eenvoudige manier die te volgen is in de tijd. Daarnaast bieden die tools ook ruimte voor de formulering van een missie en visie van de organisatie of organisatieonderdeel. Helemaal nieuw is deze methode niet. Het gaat immers om een oud model (INK) waar digitale tooling én de gedachte dat alles op één A3 moet passen aan toe is gevoegd.

Wat voegt dit boek  over deze methode toe aan de verandermanagementliteratuur?

Als referentiekader dienen hier de welbekende veranderkleuren  van De Caluwé en Vermaak (Leren Veranderen). Het blijkt dat de A3 methode een bijna pure blauwe verandermethode is: het is vrijwel volledig gericht op planmatig beheersen van de verandering. Voor je het weet wordt zelfs medewerkerbetrokkenheid uitgedrukt in een Kritische Proces Indicator. Zo bekeken is de A3 misschien eerder een tool voor performance management, dan voor verandermanagement. De focus op planning en control is zowel de kracht als de zwakte van de methode. De kracht is dat er consequent, planmatig wordt gekeken naar de aspecten van de organisatie die moeten veranderen. Maar dit is ook meteen de zwakte: wat niet te meten valt, lijkt in de wereld van A3  niet te bestaan. En de ervaring leert dat in een veranderproces nu eenmaal niet alles te meten valt……

Is het de moeite waard het boek aan te schaffen en zelf te lezen?

Ik vind van wel. Het sterke punt van dit boek is dat de lezer weer eens met de neus op de feiten wordt gedrukt: veranderen gaat over de hele organisatie. Van missie, visie naar resultaten, processen, medewerker betrokkenheid en nog meer. Ook sterk zijn de verhalen van de bestuurders en managers over hun veranderpraktijk. Dat alles in het boek blauw is gekleurd, zorgt wat mij betreft niet voor  een negatief koopadvies. Wanneer de methode consequent wordt doorgevoerd geldt al snel: mooi blauw is niet lelijk!

Gegevens van dit boek

Titel: Van goed naar excellent onderwijs
Auteurs: Henk Doeleman, Joost Haandrikman, Ivo Israel en Barbara Visser

Wilt u gebruik maken van de expertise van Fundatis in verandermanagement in het onderwijs? Neem dan contact met ons op!