Dit najaar zijn alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland druk met de aansluiting op het landelijke register RIO. Maar wat is RIO precies? En waarom is het belangrijk om je onderwijsdata te delen in dit register? In de gratis te downloaden Factsheet RIO van Fundatis wordt dit kort en bondig uitgelegd.

Wat is RIO

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. RIO is een landelijk en vrij toegankelijk register waarin alle instellingen en opleidingen in de onderwijssector worden vastgelegd: van het primair onderwijs tot het hoger onderwijs.

Implementatie RIO in het hoger onderwijs

Op dit moment loopt er een landelijk project waarin het RIO wordt geïmplementeerd in het hoger onderwijs. Is dat afgerond, dan vervangt RIO ook BRIN en CROHO. In RIO kunnen geaccrediteerde instellingen de informatie over hun onderwijsaanbod aanvullen. Denk hierbij aan informatie over het onderwijsaanbod (wat en hoe), de locatie (waar) en de onderwijsaanbieder/organisatie (wie).

Koppeling RIO

Kleine instellingen kunnen deze informatie handmatig in RIO plaatsen, maar bij een uitgebreider onderwijsaanbod wordt er een koppeling gemaakt tussen de systemen van de instelling en RIO (via de OOAPI). In beide gevallen moet goed nagedacht worden over welke data juist wel en juist niet gedeeld wordt, en hoe deze data ontsloten kan worden. Fundatis begeleidt deze projecten op de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente.

Breng collega’s op de hoogte met de factsheet RIO

Omdat RIO het hele onderwijsaanbod van je instelling raakt, zijn er veel afdelingen betrokken. De Factsheet RIO van Fundatis kan je helpen om je collega’s snel op de hoogte te brengen van de relevantie van het project. In de factsheet leggen we uit wat RIO precies is, wat erbij komt kijken en hoe RIO een rol kan spelen bij de flexibilisering van het onderwijs.

Extra expertise of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op om te kijken of we kunnen helpen.