Prestatieverbetering door analyse van procesketens.

 

In ons advieswerk staat vaak de werkwijze van de onderwijsondersteunende organisatie centraal. Dit leidt tot een intensieve analyse van de onderwijslogistieke processen en de functionele omgeving of organisatorische context waarin deze werden uitgevoerd. Onze inzichten en leerpunten uit deze adviestrajecten delen wij graag met u.
Als uitgangspunt hanteren wij, in navolging van de SIG Onderwijslogistiek van Surf, de volgende definitie voor onderwijslogistiek: “Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen, informatiestromen en geproduceerde documenten in de hele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.”

In dit artikel gaan we nader in op die samenhang tussen de processen. We gebruiken daarvoor een casus waarin een procesketenanalyse is uitgevoerd bij een faculteit van een Nederlandse HO-instelling.

Lees hier het volledige artikel: Onderwijslogistiek: samenhang in processen