In samenwerking met BI-bedrijf Closesure organiseerde Fundatis op 10 juni een unieke bijeenkomst over Business Intelligence (BI) en Learning Analytics. BI-specialisten van verschillende bedrijven gingen in gesprek met vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs. Wat kunnen we leren van elkaars ervaringen met Business Intelligence, Big Data en Learning Analytics? Een impressie.

 

Veel ‘buzz’ rond Learning Analytics

kasteel

In het hoger onderwijs is er veel ‘buzz’ rond Learning Analytics. SURF bracht op 27 mei een rapport  uit over de Grand Challenges in Learning Analytics en Open en Online Onderwijs. Instellingen denken na over of experimenteren al met Learning Analytics. Soms is het beeld dat het bedrijfsleven al klaar is met Analytics, Business Intelligence en Big Data. Maar is dat eigenlijk wel zo, en zo ja: wat kunnen we daar dan van leren?

Exclusief event

Met deze vragen gingen BI-bedrijf Closure en Fundatis aan de slag. De twee organisaties werkten al eerder succesvol samen bij het ontwikkelen en inrichten van een dashboard waarmee de individuele loopbaan van de student kan worden gevolgd. Fundatis en Closesure besloten ook nu de handen ineen te slaan en organiseerden een exclusief event in kasteel Heemstede. Tijdens deze bijeenkomst deelden vijf directeuren uit het hoger onderwijs en BI-managers van onder meer Rabobank en Sligro hun ervaringen. En met resultaat. We delen graag een aantal opvallende punten uit de discussie met u:

  • Analytics gaan veel verder dan BI. Nog sterker dan bij BI geldt: analytics moeten erop gericht zijn de eindgebruiker te ondersteunen. Zo is VGZ in staat om de zorginkoper terzijde te staan met informatie die speciaal voor die eindgebruikers is ontwikkeld. In het onderwijs blijkt dat bijvoorbeeld het modelleren naar een studieloopbaanbegeleider belangrijk is. De eindgebruiker moet centraal staan!
  • In de bankwereld zien we dat de governance op informatie/ analytics hoog in de organisatie wordt verankerd. Zo is er bij Rabobank sprake van een Data Governance Board, direct onder de Raad van Bestuur. De Data Governance Board stuurt op de informatievoorziening voor de bank.
  • Het gebruik van analytics en selfserviceanalytics heeft een groot effect op het primaire proces. In het onderwijs is dat effect nog beperkt (bijvoorbeeld vergeleken met de bankwereld), maar te verwachten valt dat ook daar nog grote veranderingen zullen plaatsvinden. Met Learning Analytics kunnen onderwijsinstellingen hun uitblinkers nog verder stimuleren, en eerder ingrijpen bij de achterblijvers.
  • Onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren een ware inhaalslag gemaakt. Bijna overal is men gestart met het realiseren van BI-toepassingen. Soms zijn deze nog wat meer gericht op de managementlaag, maar in veel gevallen specifiek bedoeld voor gebruik door docenten en studiecoaches. Zij kunnen met een dashboard bijvoorbeeld zien hoe de individuele studenten presteren, en hoe hun eigen vak wordt geëvalueerd.

Het was een geanimeerde discussie, met een heldere slotconclusie: het is nodig om eerst de BI-basis op orde te hebben, voordat een instelling echt aan de slag kan met het realiseren van Learning Analytics. Om dit te bereiken liggen verschillende activiteiten voor de hand: het op orde brengen van basisregistraties (studentinformatie), datamanagement stroomlijnen en heldere definities maken. Werk aan de winkel dus!