Titel:         Minimal Management
Auteur:     Paul Verburgt

minimal management

Waarom wordt een boek eigenlijk geschreven? Om kennis over te dragen? Om een idee over te brengen? In het overbrengen van een idee (Minimal Management) is Paul Verburgt in elk geval goed geslaagd! Het boek zet veel gangbare ideeën over management op z’n kop. Hoe zou het zijn om Minimal Management in het onderwijs te gebruiken?

Paul Verburgt presenteert Minimal Management niet als  het zoveelste managementtrucje. Minimal Management heeft een principieel fundament: “Het onwrikbare geloof in de volwassenheid van de medewerkers van een organisatie”. Minimal Management vertaalt dat geloof vervolgens in het radicaal verminderen van de hoeveelheid management en staf. Maar bovenal: in de menselijke maat en het centraal stellen van volwassen gedrag van medewerkers.

Gelijke monniken gelijke kappen?

Verburgt schets in zijn boek eerst een beeld van de “beheersingsmachinerie” in de huidige manier van managen en besturen van organisaties. Hij begint met een voorbeeld van een vrouw die werd getroffen door een dubbele ramp: moeder had kanker, man lag op intensive care. Haar manager besluit dat ze vakantiedagen op moet nemen voor zorgtaken. Want: gelijke monniken gelijke kappen…. Verburgt laat zijn boosheid hierover duidelijk merken: wat een onzin dat je in zo’n situatie een regel toe gaat passen! Laat die vrouw zelf voorstellen hoe ze de situatie vorm wil geven! Ga uit van de volwassenheid van de medewerker.

Afrekenen en “bazenbargoens”

Verderop in het boek beschrijft Verburgt de groep van beroepsmanagers en informele managers zoals trekkers, coördinatoren, projectmanagementteams en programmateams. Daarnaast stelt hij vast dat staven groeien als kool. De kern van al dat management is volgens Verburgt, dat managers het gevoel hebben eigenaar te zijn van de medewerkers. En er is geen mooier woord om dat te illustreren dan het woord “afrekenen”. “Afrekenen is gewoon een dreigement! En het management maakt daar grif gebruik van”. Ook in het taalgebruik (“bazenbargoens”) komt dat subtiel terug. Een voorbeeld hiervan staat in een hilarisch lijstje: “Hoe denk je zelf dat het gaat?” = “Je bakt er niets van”.

Minimal Management kan overal

In de filosofie van Minimal Management is heel veel management niet nodig. Dat wil niet zeggen dat managers overbodig zijn. Bij  Minimal Management wordt een organisatie  geleid met een minimum aan management en regels en een maximale vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. En voor de duidelijkheid: dat kan zowel in een organisatie met professionals, als op de werkvloer van de koekjesfabriek. Verburgt claimt dat hierdoor:

  • de beheersingskosten dalen met 60-70%,
  • medewerkers minder tijd kwijt zijn met eindeloos praten over de regels en het vragen van duidelijkheid daarover,
  • het ziekteverzuim daalt.

Hoe Minimal Management in te voeren?

Over hoe Minimal Management in te voeren is Verburgt glashelder: zo radicaal mogelijk! Je kunt niet in één deel van de organisatie of bij een stuk van de taken uitgaan van de volwassenheid van de medewerker en bij een ander deel niet. Verder geeft de auteur een aantal praktische handreikingen aan de managers die Minimal Management willen toepassen.

Is het boek een aanrader?

Ik vond Minimal Management een heerlijk boek om te lezen. Er is wel een klein minpuntje. Er bestaat namelijk nog niet veel casuïstiek over deze aanpak. De vraag blijft dus: werkt het? Als je Minimal Management gaat toepassen is dat een grote sprong. Verburgt stelt simpelweg: Als je mensbeeld is: benader mensen vanuit volwassenheid, dan wil je Minimal Management. Ik weet niet zeker of deze redenering de top van grote onderwijsinstellingen of bedrijven meteen overtuigt. Daar zitten namelijk heel veel managers en controllers die de top vervolgens van het tegendeel zullen proberen te overtuigen. Maar ik word wel blij van het idee van een experiment. En waarom dit experiment niet uitproberen in een onderwijsinstelling?

Gegevens van dit boek

Titel:         Minimal Management
Auteur:     Paul Verburgt
Uitgever:  Vakmedianet
ISBN:         9789462760561