Robert Coelen, lector aan de NHL Stenden Hogeschool, woonde en werkte lange tijd in Australië. Hij was daar als onderzoeker, docent en directeur verbonden aan verschillende universiteiten. Internationalisering in het onderwijs loopt als een rode draad door zijn carrière. Internationalisering biedt niet alleen kansen voor de betrokken studenten, maar ook voor docenten, opleidingen, onderwijsinstellingen en zelfs voor het land zijn er positieve effecten.

 

Robert Coelen

 

Internationalisering werkt – diversity matters

“Toen ik in Australië bij de universiteit van Queensland ging werken, kreeg ik de verantwoordelijkheid om een heel fors bedrag binnen te halen”, vertelt Robert Coelen. “Dit bedrag moest, zo was de gedachte, worden binnengehaald door het aantrekken van buitenlandse studenten. Buitenlandse studenten zorgen niet alleen voor meer inkomsten en een goed imago, maar ze zijn ook heel belangrijk voor het voortbestaan van diversiteit aan studierichtingen. Door het collegegeld dat deze studenten betalen, kan een universiteit verschillende opleidingen blijven aanbieden en behouden lokale studenten de mogelijkheid de opleiding in de buurt te volgen. ”

Anders kijken naar internationalisering

Toen Coelen in Australië werkte, viel het hem op dat de toename van internationale studenten niet automatisch een positieve boost gaf aan het onderwijs. Er was bijvoorbeeld nauwelijks sprake van samenwerking tussen de lokale en internationale studenten. “De buitenlandse studenten hadden een mooi internationaal kader gecreëerd, maar de Australiërs zelf hebben daar weinig van meegekregen. Blijkbaar is er toch meer nodig om de samenwerking tot stand te brengen. Bij NHL Stenden merkten we dat ook. Sinds we daar werken met Problem Based Learning, waarbij studenten uit verschillende landen in multidisciplinaire teams samen problemen oplossen, gaat het veel beter. De uitdaging is ervoor te zorgen dat de studenten uiteindelijk met elkaar aan de slag gaan en zodoende ook profijt hebben van de diversiteit binnen de groep. Internationalisering is daarmee ook meer dan het binnenhalen van buitenlandse studenten. Het is belangrijk dat mensen met verschillende nationaliteiten, culturen, achtergronden, religies en bijvoorbeeld geaardheid leren samenwerken. Door echt samen te werken kunnen complexe problemen worden aangepakt en ontstaan ook betere oplossingen. Kijk ook maar eens naar recent onderzoek van McKinsey & Company (‘Diversity matters’): bedrijven met veel diversiteit in de top begrijpen meer segmenten van de markt en hebben dus ook grotere kans om te groeien.”

Productieve leergroep

Een overtuiging van Coelen is, dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met internationalisering binnen het onderwijs. “Kinderen hebben een open mind naar andere culturen. NHL Stenden heeft contact met vele internationale scholen in Qatar. Daar zitten kinderen uit alle delen van de wereld bij elkaar. Coelen zag dat alhoewel deze kinderen niet dezelfde taal spreken, ze het voor elkaar kregen om binnen twee weken een productieve leergroep te vormen. Kinderen zijn intercultureel zeer creatief en wij als volwassenen leren hen dat (onbewust) af.” Coelen maakt zich daarom hard voor doorlopende leerlijnen in internationalisering van basisonderwijs tot werkplek.

Internationale verandering

Momenteel is Robert Coelen verbonden aan NHL Stenden Hogeschool. Een school met een grote internationale verankering. De school heeft campussen in Zuid-Afrika, Thailand, Bali en Qatar. De hogeschool was van oorsprong voornamelijk gefocust op de hotelwereld en had daarvoor al veel contacten in het buitenland. Via deze contacten hoorden ze bijvoorbeeld dat er in Zuid-Afrika geen fatsoenlijke hotelopleiding was. Er was wel een hotel, waar zo’n opleiding opgezet kon worden. Stenden kocht dit hotel en startte er een opleiding. Om studenten er onder te brengen, waren studentenaccommodaties nodig. NHL Stenden besloot hier de lokale bevolking bij te betrekken. Zij bouwden of verbouwden de accommodaties. Inmiddels is NHL Stenden de economische trekker van deze stad.

Waardevolle contacten

“Door op deze manier te werken, creëer je goodwill en bouw je waardevolle contacten op bij de lokale bevolking”, licht Coelen toe. “Hierdoor kunnen wij onze studenten dingen laten beleven die we hen anders niet zouden kunnen bieden. Zo moest een aantal van onze studenten die in Bangkok was voor de minor ‘International Relations and Diplomacy’ een blog schrijven over hun tijd daar. We hebben kunnen regelen dat ze de prime-minister van Thailand mochten interviewen. NHL Stenden heeft bijvoorbeeld ook een eigen wildpark in Zuid-Afrika. Studenten die bewust willen worden over de zorg voor het milieu, kunnen daar naartoe.”

Grand Tour

“Dit soort ervaringen zorgen ervoor dat onze studenten na hun afstuderen snel aan de slag kunnen. Werkgevers weten dat de studenten met hun ‘voeten in de klei’ hebben gestaan. Ze hebben buitenlandse ervaringen opgedaan binnen de context van ons onderwijssysteem waarvoor bij andere scholen niet de mogelijkheid bestaat. Bij NHL Stenden noemen we dit de ‘Grand Tour’. Studenten van NHL Stenden gaan naar een buitenlandse nevenvestiging van de hogeschool om een van de opleidingen daar te volgen. Ze volgen niet even een vakje in het buitenland, maar ze hebben de mogelijkheid om een deel van de opleiding, zonder tijdsverlies, zonder verlies van studiepunten en met gegarandeerde kwaliteit in het buitenland te volgen.”

Inbedden in curricula

Juist in deze tijd waarin digitalisering en ICT-toepassingen hun intrede doen in het onderwijs, is internationalisering belangrijk. Toekomstige werknemers zullen steeds meer met collega’s over de hele wereld in virtuele teams samenwerken. Dit kan alleen succesvol worden als studenten van nu leren samenwerken met collega-studenten uit andere culturen met andere achtergronden en bijvoorbeeld verschillende religies. Om dit te realiseren is het nodig de internationale context ook echt in te bedden in de curricula en deze te contextualiseren. Elke opleiding en studierichting vraagt een eigen aanpak.

Er is dus nog heel wat werk te verzetten op het gebied van internationalisering van het onderwijs. Coelen is blij dat hij hier aan mag bijdragen. En hij hoopt dat nog lange tijd te mogen blijven doen, want stoppen met werken? Daar moet hij niet aan denken!

Download hier de: pdf