De handreiking Onderwijslogistieke Jaarplanning dient ter inspiratie voor onderwijsinstellingen die hun onderwijslogistieke processen en jaarplanning willen optimaliseren. Het optimaliseren van deze processen is een goede voorbereiding op initiatieven zoals NPuls (het wendbaar maken van onderwijs). Een gezamenlijke jaarplanning is essentieel voor samenwerking over opleidingen, faculteiten en onderwijsinstellingen heen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het verbeteren van de onderwijsorganisatie én de informatievoorziening naar studenten.

Download hier de handreiking onderwijslogistieke jaarplanning.