Veel universiteiten en hogescholen hebben flexibilisering van onderwijs op de strategische agenda. Sommige instellingen zijn nog aan het experimenteren, anderen zijn al verder en hebben een concrete, flinke stap gezet op weg naar meer flexibilisering. De regering stimuleert flexibilisering, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies voor experimenten met vraagfinanciering en pilots met flexibel onderwijs. De pilots met flexibel onderwijs kunnen onder meer gaan over validering van eerder opgedane kennis en vaardigheden, werkend leren en online leren. Nu is flexibilisering natuurlijk niet helemaal een onbekend fenomeen voor het Nederlandse hoger onderwijs. Zo wordt de instroom al jaren steeds meer divers, onder meer door de instroom van steeds meer buitenlandse studenten. Universiteiten en hogescholen bieden al veel flexibiliteit om de verschillende achtergronden van hun studenten te faciliteren. Tegelijkertijd is het vraagstuk van flexibilisering wel veel urgenter geworden. Dit laatste was dan ook de aanleiding voor Fundatis om dit thema centraal te zetten tijdens haar eerste klantevent.

 

Dit document doet verslag van het klantevent. Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan bod:

  • De achtergrond van flexibilisering. Wat verstaan we onder flexibilisering en waarom staat het op de strategische agenda van hogescholen en universiteiten?
  • Een beschrijving van twee praktijkcases die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, namelijk van het bachelorcollege van de Technische Universiteit Eindhoven en van de Saxion Parttime School.
  • De inbreng van de deelnemers aan de Fundatis-bijeenkomst. Wat beschouwen zij als de belangrijkste stappen op het pad naar meer flexibel onderwijs?
  • Een korte uitwerking door Fundatis van de werkzaamheden en kritische succesfactoren op weg naar meer flexibiliteit.

Lees hier het volledige artikel: Flexibilisering in het hoger onderwijs