Op donderdag 14 juni was het zover: de Fundatis-bijeenkomst over de stand van zaken rondom digitalisering in het onderwijs. In het historische Paushuize in Utrecht ontvingen wij rond de veertig mensen van vijftien verschillende hoger onderwijsinstellingen uit Nederland en België.

paushuisDe bijeenkomst werd ingeleid door prof. dr. Paul Kirschner, hoogleraar onderwijspsychologie en auteur van diverse artikelen en boeken rondom leerprocessen, effectieve leerinstructies, samenwerkend leren en het ontrafelen van onderwijsmythes. Kirschner nam de deelnemers mee op een reis langs de ontwikkeling van digitalisering in het hoger onderwijs; wat ging er goed rondom dit thema, wat ging er mis en is digitalisering in het onderwijs eigenlijk wel wenselijk? Ten aanzien van de laatste vraag concludeerde Kirschner dat digitalisering alleen wenselijk is wanneer digitalisering i. werkelijk een probleem oplost, ii. de efficiëntie en de effectiviteit van het onderwijs verhoogt en iii. de tevredenheid van de lerende student/docent verhoogt. Daarbij benadrukte Kirschner dat het van groot belang is voort te bouwen op behaalde successen in plaats van voortdurend nieuwe ‘prijsvragen’ uit te schrijven.

Na deze prikkelende opening werd in het tweede van de bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij het onderzoek dat Fundatis dit jaar heeft uitgevoerd. Fundatis heeft bij alle Nederlandse universiteiten onderzocht wat de huidige stand van zaken is rondom digitalisering en is tot interessante inzichten gekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies zijn met de deelnemers gedeeld en besproken. Na de zomer worden alle gegevens verzameld in een rapport en zal deze ook met u gedeeld worden. Wij zouden zeggen: houd de update in de gaten!