Sinds begin 2017 is Steven Losekoot vanuit Fundatis werkzaam als projectleider Digitaal Toetsen bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vanaf september 2018 zijn er bij deze Universiteit 336 digitale toetsplekken live gegaan. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de combinatie Chromebooks en toetssoftware Remindo. We vroegen Steven hoe dit proces is verlopen.

 

In september is de Erasmus Universiteit live gegaan met digitaal toetsen. Hier is natuurlijk een flink traject aan voorafgegaan. Waar heb je je tijdens de start van het project op gefocust?

“De eerste zes maanden hebben we voornamelijk besteed aan het scherp krijgen van de doelstellingen van het project: Wat willen we eigenlijk bereiken met digitaal toetsen? Willen we een efficiëntieslag maken? Willen we zoveel mogelijk toetsen digitaal afnemen? Of willen we juist een kwaliteitsverbetering van de gehele toetsketen? De Erasmus Universiteit heeft nadrukkelijk gekozen voor het laatste: kwaliteitsverbetering van de gehele toetsketen, van ontwerp tot evaluatie, staat voorop. Het is interessant om te merken dat er flinke verschillen bestaan tussen onderwijsinstellingen op het gebied van digitaal toetsen: er zijn veel verschillende motivaties en veel verschillende manieren om digitaal toetsen fysiek vorm te geven. Uiteraard zijn er wel een aantal lijnen te ontdekken (zoals gecombineerde toetszalen en specifieke ‘off the shelf’ toetssoftware), maar iedere instelling zal voor zichzelf moeten bepalen wat het best werkt binnen de eigen context.”

En vervolgens?

“Nadat we de doelstellingen van het project hadden bepaald, zijn we gestart met een volwassenheidsanalyse op het gebied van digitaal toetsen. We hebben daarbij gelet op een viertal pijlers: huidige toetskwaliteit, software, voorzieningen en organisatie. Om een scherpe aanpak te kunnen formuleren, is het van groot belang te weten waar je als instelling op deze punten staat. De wens om de kwaliteit van de gehele toetsketen te verbeteren is vervolgens richtinggevend geweest voor de keuzes die we op deze vier onderdelen hebben gemaakt.”

toets software

Je geeft aan dat je merkt dat het gesprek rondom digitaal toetsen al snel over de benodigde voorzieningen gaat. Hoewel dit een belangrijk aspect is, gaat een dergelijk traject natuurlijk ook over een verandering bij docenten. Hoe zorg je ervoor dat docenten de introductie van digitaal toetsen als een positieve verandering ervaren?

“We hebben nadrukkelijk gekozen voor een kleine, gecontroleerde opstart met een sterke focus op kwaliteitsverbetering. In het eerste jaar gaan we 100 digitale toetsen afnemen. Omdat dit is een relatief bescheiden aantal toetsen is, kunnen we alle deelnemende docenten hoogwaardige een-op-een-ondersteuning garanderen. Docenten voelen zich goed ondersteund en realiseren daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering met het toetsproces binnen de context van hun vak. Dat motiveert natuurlijk. Daarnaast hebben we scherpe keuzes gemaakt in de configuratie van de software. Welke functionaliteiten zet je wel aan en welke niet? We hebben ervoor gekozen niet alle functionaliteiten aan te zetten, maar te kiezen voor die functionaliteit die een directe bijdrage levert aan de kwaliteit van het toetsproces. Een voorbeeld hiervan is het aanzetten van peer review van de toetsvragen. De kwaliteit van de toetsvragen wordt daarmee direct verbeterd en de ‘winst’ wordt daarmee tastbaar. Overigens, door deze relatief kleine opstart creëerden we voor onszelf de ruimte om de software, voorzieningen en ondersteuning verder fijn te slijpen. Hier kunnen we vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering op de langere termijn flink profijt van hebben.”

Wat zag je hierbij als grootste risico?

“Zoals bij veel andere innovatieve, vernieuwende projecten, gold ook hier: vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Het was dan ook van groot belang om het vertrouwen van de docenten te winnen en te behouden. We hebben er daarom alles aan gedaan om de zaken waar we grip op hadden zo goed mogelijk te organiseren: voldoende ondersteuning, een generale repetitie twee weken voor de start, back-upzalen als de gerealiseerde voorziening niet zou functioneren en ga zo maar door. Bovenal bleef de kwaliteit van het toetsproces leidend: enkel als we de kwaliteit konden garanderen, zouden we live gaan met digitaal toetsen.”

Zijn er al concrete plannen om op te schalen?

“Het eerste jaar draait uitdrukkelijk niet om kwantiteit, maar voornamelijk om kwaliteit. Een hoog kwaliteitsniveau biedt natuurlijk wel een goede voedingsbodem voor eventuele opschaling. Daarnaast hebben we op het gebied van de noodzakelijke voorzieningen uiteraard wel rekening gehouden met mogelijke opschaling: we hebben voldoende fysieke ruimte, door gebruik te maken van Chromebooks zijn we behoorlijk flexibel en de wifi-connectie en opslag voor de laptops zijn ook op eventuele groei ingericht. De uitdaging van de opschaling ligt voornamelijk op bij de ondersteuning: hoe kunnen we grotere groepen docenten op excellente wijze blijven ondersteunen? Daar zullen we met elkaar een slimme oplossing voor moeten bedenken.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe een dergelijke verandering succesvol kan worden gerealiseerd? Of bent u inhoudelijk geïnteresseerd in onze opvattingen over toetslogistiek en hoe dit zich verhoudt tot andere onderwijslogistieke uitdagingen? Neem dan contact op met Walter Groen: walter.groen@fundatis.nl

Download hier de: pdf