Meestal zijn het directieleden, managers en adviseurs die zich bezighouden met flexibilisering in het onderwijs. We zien daar vaak mooie initiatieven uit ontstaan. Maar wie weten nu beter waar de behoeftes liggen dan de studenten zelf? En ideeën uitwerken kunnen ze vaak ook prima. In dit artikel beschrijven we een mooi voorbeeld van studenten die zelf werkten aan meer flexibiliteit.

 

De PlanApp – door studenten ontwikkeld

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven brachten jaren geleden al hun kennis en behoeften bij elkaar. Ze ontwikkelden een app waarmee zij op een snelle en overzichtelijke manier onderdelen van hun studie konden plannen: de PlanApp. Het unieke van de PlanApp is dat studenten via deze app in een vroeg stadium van hun studie een zogenaamd coherent vakkenpakket kunnen samenstellen. Daarnaast kunnen ze meteen vaststellen of dat vakkenpakket ook daadwerkelijk te plannen is en of daarmee het studiepad dat zij voor ogen hebben dus ook realiseerbaar is. De PlanApp past perfect in de onderwijsvisie van de TU/e. Deze is er namelijk op gericht dat studenten een vakkenpakket kiezen dat hen brengt bij hetgeen dat zij willen zijn en doen als ze zijn afgestudeerd. De PlanApp gaf zo een boost aan de logistieke realisatie van het Bachelor College, de brede bacheloropleiding die in 2012 bij de TU/e van start ging.

Wat is de PlanApp?

De PlanApp is een applicatie waarmee zowel de zittende als de potentiële studenten worden ondersteund bij de oriëntatie op de diverse vakken(pakketten) en bij het uiteindelijke keuzeproces waarin zij de vrije keuzeruimte van het curriculum vullen. De PlanApp biedt op één locatie de combinatie van vak/pakketinformatie met planningsmogelijkheden. De planningsmogelijkheden bevatten informatie over het jaar, het kwartiel en het tijdslot waarin het vak wordt gegeven. De student kan zo al oriënterend en puzzelend het programma voor zijn gehele opleiding samenstellen.

Het gebruik van de PlanApp beperkt zich niet tot studenten alleen, maar biedt ook medewerkers zoals studieadviseurs de mogelijkheid ‘mee te kijken’. Deze groep wil immers hetzelfde kunnen zien en doen als de studenten.

De PlanApp en het SIS

De PlanApp wordt gevoed met informatie uit het SIS. De informatie die de student te zien krijgt is dus direct afkomstig van de bron en altijd up-to-date. Dit betreft zowel de vakinhoudelijke als de planningsinformatie. Correcte werking van de PlanApp is daarom deels afhankelijk van hoe informatie is ingevoerd in het SIS. Omdat binnen het SIS steeds één jaargang van het curriculum actueel is, extrapoleert de PlanApp de toekomstige jaren op basis van de informatie van de huidige jaargang.

Van studenteninitiatief naar serieuze applicatie

Met de komst van een nieuw SIS voor de TU/e werd de vraag actueel wat nu te doen met het beheer van de PlanApp. Na afstemming werd besloten de PlanApp te integreren in het SIS en het beheer over te dragen aan de beheerder van het SIS. De PlanApp is daarmee van een studenteninitiatief een serieuze applicatie geworden, die geïntegreerd is in het SIS. Nu de PlanApp onderdeel is geworden van het SIS, is het heel goed mogelijk dat ook andere hoger onderwijsinstellingen van de PlanApp-functionaliteiten gebruik kunnen gaan maken.

In de toekomst nog meer praktische apps?

De PlanApp is een goed voorbeeld van een moderne tool die de flexibiliseringsdoelstellingen van de universiteit weer een stuk realiseerbaarder maakten. De tool is ontwikkeld door studenten en sluit daarmee naadloos aan bij hun wensen ten aanzien van gebruikersgemak. Een goed voorbeeld van een kleine maar zeer effectieve voorziening! Goed voorbeeld doet goed volgen. De ervaringen met de PlanApp geven inspiratie om nog veel meer concrete handen en voeten te geven aan de wensen te aanzien van het ondersteunen van het flexibele onderwijs. De kennis en kunde van studenten bij het uitdenken en ontwikkelen van tools biedt daarbij prachtige kansen.

Download hier de: pdf