Wageningen University & Research


Rol Fundatis

Advies: bezetting onderwijslokalen

Projectbeschrijving

Een bestuurder of directielid is eindverantwoordelijk voor de realisatie van verandering. Om de kwaliteit te garanderen is het verstandig om de informatie of producten die worden opgeleverd op regelmatige basis door een onafhankelijke partij te laten beoordelen. Op deze manier heeft Fundatis voor de Wageningen University & Research (WUR) een benchmark uitgevoerd op het gebied van onderwijslogistiek en roostering in het bijzonder.

Meer en meer studenten uit Nederland, maar vooral ook van daarbuiten, weten de weg naar WUR te vinden. Dat stelt de universiteit voor grote opgaven in de onderwijslogistiek. Hoe wordt bijvoorbeeld gezorgd voor studeerbare en doceerbare roosters en voldoende collegezalen? Fundatis voerde een benchmark uit waarbij informatie over de bezettingsgraden van lokalen van WUR is vergeleken met bezettingsgraden van vergelijkbare onderwijsinstellingen. Onderdeel hiervan was een analyse van een grote dataset. Daarnaast zocht Fundatis op basis van gesprekken met betrokkenen binnen de universiteit naar knelpunten in de onderwijslogistiek en roostering in het bijzonder. Op basis van harde data en informatie uit gesprekken is een advies uitgebracht dat aan de bestuurstafel is besproken.

Resultaat

Uit het onderzoek bleek dat er nog voldoende verbeterpotentie in de huidige processen zat. Op basis van de resultaten is de universiteit experimenten gestart met onderwijs in de avonduren. Door de gedegen analyse waarbij knelpunten, data en ontwikkelingen zijn gecombineerd is kwalitatief goed maar ook vlot inzicht gegeven in het vraagstuk en heeft de instelling hierop kunnen handelen.

Frank Bakema (manager Education & Student Affairs, WUR) over Fundatis:

Frank Bakema

“Fundatis heeft Wageningen geholpen met een belangrijk vraagstuk op een cruciaal moment. Door kennis van organisatie, processen en IT te combineren zijn zij in staat gebleken dit vraagstuk goed en snel te ontleden. Ik werk graag met professionals van Fundatis omdat zij geen kant-en-klare oplossingen propageren maar ook echt luisteren naar wat er speelt.”