Stichting Studielink


Rol Fundatis

Kwaliteits- en projectmanagement

Projectbeschrijving

Stichting Studielink beheert een landelijke voorziening die het inschrijven van studenten voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit ondersteunt. Via de applicatie van Studielink regelen studenten zelf hun (her-) inschrijving bij een hogeschool of universiteit in Nederland.

Fundatis is betrokken geweest bij de herbouw van deze landelijke voorziening. De toenmalig applicatie bestond 12 jaar en was enerzijds technisch verouderd en anderzijds ook in economisch opzicht verouderd omdat het doorvoeren van wettelijke wijzigingen en onderwijsvernieuwingen duur en complex geworden was.

Er is daarom gestart met de bouw van Het Nieuwe Studielink. Een project dat de continuïteit van de dienstverlening van Studielink moest waarborgen maar ook een basis zou leggen voor toekomstige ontwikkelingen. Fundatis is bij dit project betrokken geweest in de rol van kwaliteitsmanagement en later als projectleider.

Resultaat

In de rol van projectleider heeft Fundatis ervoor gezorgd dat er geïnvesteerd is in het creëren van een effectieve samenwerking tussen de opdrachtgever (Stichting Studielink) de leverancier van de nieuwe applicatie en alle 56 hogeronderwijsinstellingen in Nederland maar ook bijvoorbeeld ook IND en DUO.

Twee partijen die oprecht willen dat een project een succes wordt zijn tot veel in staat. Het resultaat was niet perfect maar een grote prestatie gezien de omvang van het project, het aantal stakeholders en uiteindelijk ook het bijbehorende investeringsplaatje.