Nyncke de Jong

Adviseur Neem contact op met Nyncke de Jong
Nyncke de Jong
"Meehelpen aan de verbetering van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk"

Als onderwijskundige kijk ik met veel nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Ik heb ervaring opgedaan binnen verschillende onderwijsniveaus en richt mij graag op het hoger onderwijs en het mbo. Met mijn proactieve houding kan ik snel thuis raken in nieuwe situaties en kom ik tot zorgvuldig beargumenteerde keuzes. Op deze manier wil ik graag meehelpen aan de verbetering van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk.