Realiseren van duurzame organisatieveranderingen

Eén van de belangrijkste (kritische) succesfactoren bij een verandertraject, is de mens. Als je de mensen niet meekrijgt, zal het verandertraject of project niet slagen. Het beste resultaat ontstaat als alle betrokken afdelingen en disciplines goed en constructief samenwerken. Betrokkenheid en draagvlak zorgen ervoor dat de beschikbare kennis en expertise optimaal wordt ingezet.

Fundatis begeleidde vele verandertrajecten in het mbo en hoger onderwijs. We beschikken over professionals die zowel bekend zijn met de ‘harde’, bedrijfsmatige als de ‘zachte’, cultuurkant van verandertrajecten. Wij nemen de verandering niet over, maar versterken de eigen organisatie om de verandering vorm te geven. We hebben ervaring met het verbinden van de verschillende disciplines binnen een onderwijsorganisatie. Zo helpen we de organisatieverandering op een duurzame manier vorm te geven.

Lees de case die hoort bij deze expertise