Inzicht bieden in mogelijkheden tot verbetering

Bent u als onderwijsinstelling met de juiste dingen bezig? Heeft u de goede prioriteiten gesteld? Hebben verbeteringen in de informatievoorziening naar studenten het gewenste effect? Hoe goed is de instelling in staat om flexibel en persoonlijk onderwijs te bieden? Welke behoeftes hebben uw docenten en studenten? Hoe lopen de processen op de studentenadministratie? Het is belangrijk om dit soort vragen op een betrouwbare en objectieve manier te onderzoeken.

Fundatis is goed in staat om te beoordelen hoe processen binnen onderwijsinstellingen lopen en waar de knelpunten liggen. We onderzoeken hoe afdelingen functioneren, maar worden ook regelmatig gevraagd om als expert een Quality Assurance-rol te vervullen bij lopende projecten en programma’s. We snappen binnen welke context vragen worden gesteld en kunnen er ook binnen die context op antwoorden.

Lees de case die hoort bij deze expertise