Radboud Universiteit Nijmegen


Rol Fundatis

Projectmanagement: projectplan en verbeteragenda

Projectbeschrijving

De Radboud Universiteit Nijmegen (RU) was een programma gestart gericht op de doorlichting van de verschillende ondersteunende centrale en decentrale eenheden. De RU was op zoek naar een projectmanager om in eerste instantie het projectplan vorm te geven. Deze had een explorerend karakter: er werd samen gezocht naar een goede aanpak. Het project was gericht op het opstellen van een verbeteragenda, op basis waarvan besluitvorming kon gaan plaatsvinden.

Resultaat

Voor de doorlichting is het model gekozen waarmee universiteiten gevisiteerd worden. De doorlichting per kolom bestond uit 4 fasen:

  • de inventarisatiefase: elke faculteit/dienst verzamelt informatie over onder andere de organisatie-inrichting, het klantperspectief, beschikbaarheid van onderzoeken, (omgevings)analyses en benchmarks;
  • de zelfevaluatiefase: tot doel om de medewerkers de gelegenheid te geven aan te geven over welke onderdelen van het werk zij tevreden zijn en welke mogelijke verbeteringen zij zien. De projectgroep heeft hiervoor een enquête ontwikkeld;
  • visitatiefase: een visitatiecommissie wordt ingezet die bestaat uit externe deskundigen. Zij gaan met de faculteiten aan de slag om te kijken hoe de processen zijn uitgewerkt en wat de mening is over de inhoud
  • rapportage-/ besluitvormingsfase: de visitatiecommissie weegt de uitkomsten en komt vervolgens met een rapport met verbeterpunten. Tijdens de besluitvormingsfase bepaalt het CvB welke punten worden opgepakt.

Uit de inventarisatie- en zelfevaluatiefase is waardevolle informatie gekomen waarmee de visitatiecommissie volop aan het werk is gegaan. De RU heeft ervoor gekozen elke kolom apart door te lichten.

Anneriek de Heer (directeur P&O, Radboud Universiteit) over Fundatis:

“De professional die Fundatis inzette was in staat om een scherp proces neer te zetten. Hij organiseerde het hele proces op een strakke wijze, zonder dat hij er als persoon zelf een onderdeel van werd. Zijn rol was faciliterend, waardoor het een proces van de Radboud Universiteit werd en bleef.”