Vrije Universiteit Amsterdam


Rol Fundatis

Interimmanagement Onderwijscoördinator

Projectbeschrijving

De opdracht betrof het tijdelijk invullen van de rol van onderwijscoördinator voor de faculteit Rechten. De onderwijscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor vakcoördinatoren en docenten wat betreft de algehele organisatie van het onderwijs. Daarnaast geeft de coördinator leiding aan twee teams van het onderwijsbureau, de onderwijsadministratie en het ambtelijk secretariaat.

  • De onderwijsadministratie is o.a. verantwoordelijk voor het bijhouden van de studieresultaten en het verzorgen van bullen. Ook zorgen zij dat eerstejaarsstudenten op de juiste vakken worden ingeschreven en beantwoorden zij allerhande vragen van studenten.
  • Het ambtelijk secretariaat ondersteunt de examencommissie en de toelatingscommissie met het uitvoeren van het toelatingsbeleid en het in acht nemen van alle regels rond tentaminering en examinering. Ook hier komen de nodige vragen van studenten binnen die afgehandeld moeten worden. Ook behandelt het secretariaat fraudegevallen.

De taak van de onderwijscoördinator is het aansturen van deze teams, doen van beoordelingen, het oplossen van issues en het contact onderhouden met andere afdelingen en externe organisaties zoals andere universiteiten en hogescholen waarmee  samenwerkingsverbanden bestaan. Hiernaast moest het ambtelijk secretariaat opnieuw ingedeeld worden en moesten er een aantal besluiten worden genomen over (de aard) van de bezetting. Ook liepen er een aantal grotere projecten, zoals de overgang naar een totaal nieuwe inrichting van de internetsite VU-breed wat de nodige aanpassingen in de informatievoorziening vereiste en waarvoor het nodige binnen de faculteit gecoördineerd moest worden.

Resultaat

Naast het succesval vervullen van deze taken, is het resultaat ook vooral geweest dat het hoofd van het onderwijsbureau door de tijdelijke invulling de ruimte kreeg om een soepele overgang te creëren van de ene vaste onderwijscoördinator naar de andere. Wat zij vooral waardeerde was het feit dat zij snel allerlei zaken zonder al te veel uitleg kon overdragen en er op kon vertrouwen dat die goed werden opgepakt.