Erasmus Universiteit Rotterdam


Rol Fundatis

Projectmanagement: visievorming, verwerving en implementatie.

Projectbeschrijving

Het proces- en systeemlandschap van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) was versnipperd. Een organisatiebreed verbeterprogramma moest ervoor zorgen dat de gehele bedrijfsvoering efficiënter en effectiever ingericht werd. Onderdeel hiervan was de aanbesteding en implementatie van een Student Informatie Systeem (SIS).

De Europese aanbesteding resulteerde in de keuze voor Osiris. Met de komst van een nieuw SIS veranderen de processen en daarmee de manier van werken voor veel gebruikers. De eerste fase van het project richtte zich op de vervanging van meerdere legacy-systemen voor hoofdprocessen als ‘toelaten’, ‘inschrijven’ en ‘uitschrijven’. In de tweede fase van het project stonden de studievolgprocessen centraal.

Resultaat

Processen als het inschrijven op vakken en tentamens, registreren van resultaten, bepalen van de studievoortgang, het begeleiden van studenten en diplomering zijn verbeterd, vereenvoudigd en geïmplementeerd in Osiris.

Door dit project is de informatievoorziening gemoderniseerd en klaar voor de toekomst. Minstens zo belangrijk is dat door het SIS-project een hernieuwde manier van samenwerking ontstond tussen faculteiten onderling en tussen faculteiten en het student service centre. Ook na afronding van het project is dit gecontinueerd en verder uitgebouwd.

Marieke Veenstra (manager Community for Learning and Innovation, EUR) over Fundatis:

Marieke Veenstra

“Het project was erg succesvol. Naast de harde IT-resultaten zijn we vooral heel tevreden over de harmonisering van processen en de verbeterde samenwerking. Veranderen kost veel tijd en doorzettingsvermogen. Je hebt dan behoefte aan een partner die het onderwijs snapt, overtuigingskracht meebrengt maar ook kan luisteren. Wij hebben in Fundatis zo’n partij gevonden.”