Erasmus Universiteit Rotterdam


Rol Fundatis

Projectmanagement: digitaal toetsen en online proctoring

Projectbeschrijving

Fundatis was verantwoordelijk voor het project Digitaal Toetsen Plateau III bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hierbij heeft Fundatis een Europese aanbesteding voor digitale toetssoftware, een Europese aanbesteding voor online proctoring software en diverse deelprojecten om de schaalgrootte, besturing en kwaliteit van het digitaal toetsen te verbeteren met succes afgerond.

Achtergrond project
Voor de start van het project Digitaal Toetsen Plateau III zijn er twee eerdere projecten uitgevoerd. Plateau I van het project Digitaal Toetsen had een toetsvoorziening met 336 digitale toetswerkplekken in combinatie met een kortlopend contract voor digitale toetssoftware opgeleverd. Plateau II zette in op de verbetering van de beheerorganisatie en de samenwerking met de faculteiten. Daarnaast is in plateau II een kortlopend contract afgesloten specifiek voor de ondersteuning van digitale paper-to-scan toetsen.

Doelstelling project Digitaal Toetsen Plateau III
De EUR heeft Fundatis gevraagd om de rol van projectleider van Digitaal Toetsen Plateau III te vervullen. Het belangrijkste onderdeel van dit project betrof het leiden van een Europese aanbesteding voor digitale toetssoftware. Daarnaast vielen er verschillende deelprojecten onder dit project voor de borging van het beheer, de opschaling van de digitale toetsvoorziening naar 720 digitale toetswerkplekken, de verbetering van de onderwijskundige ondersteuning en de realisatie van een deelkoppeling tussen het studenteninformatiesysteem (SIS) en de digitale toetssoftware.

Toevoeging deelproject Online Proctoring
Door de intrede van de coronacrisis ontstond een grotere behoefte aan software ter ondersteuning van digitaal toetsen op afstand. Om dit mogelijk te maken is software voor online proctoring noodzakelijk gebleken. Besloten is om daarom ook dit onderwerp als deelproject toe te voegen aan het project Digitaal Toetsen Plateau III. Binnen enkele maanden is er een contract afgesloten met de leverancier van online proctoring software en is de software geïmplementeerd en opgeschaald om volledig op afstand te kunnen toetsen. Gezien de urgentie was het mogelijk om zonder aan te besteden een jaarcontract te sluiten, onder de voorwaarde dat er binnen dat eerste contractjaar tot Europese aanbesteding zou worden overgegaan. De EUR is voor deze aanbesteding een apart deelproject gestart en heeft Fundatis gevraagd om de rol van deelprojectleider voor deze aanbesteding voor online proctoring software te vervullen.

Resultaat

Fundatis is erin geslaagd om in nauwe samenwerking met de medewerkers van de EUR twee succesvolle Europese aanbestedingstrajecten uit te voeren voor digitale toetssoftware en online proctoring. De aanbesteding voor digitale toetssoftware kende hierbij twee percelen: één voor primaire digitale toetssoftware en één voor paper-to-scan/paper-to-webcam. In de deelprojecten is daarnaast het aantal digitale toetswerkplekken opgehoogd naar 720, een deelkoppeling tussen het SIS en de digitale toetssoftware gerealiseerd en zijn het beheer en de onderwijskundige ondersteuning versterkt.