Erasmus Universiteit Rotterdam


Rol Fundatis

Projectmanagement en eindverantwoordelijk voor het project ‘Digitalisering van het Toetsproces’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), onderdeel van Programma Community for Learning and Innovation (CLI).

Projectbeschrijving

Onderdelen van dit project waren onder andere:

  • Het opstellen van het plan van aanpak en het aan boord krijgen van alle faculteiten van de EUR;¬†
  • Het selecteren en implementeren van toetssoftware (Remindo);
  • het uitdenken en implementeren van een digitale toetsvoorziening (Chromebooks) om gedurende het academische jaar de toetsen te kunnen plannen;
  • Een veilig digitaal toetsproces inrichten waarbij alle betrokken partijen (IT, facilitair, tentamenorganisatie, onderwijsbureau’s faculteit, Learning Innovation-teams faculteiten en functioneel beheer) weten wat ze moeten doen;
  • Gezamenlijk met de faculteiten en Risbo uitdenken hoe docenten optimaal ondersteund kunnen worden bij het digitaliseren van hun toets, zowel eenmalig als structureel.

Resultaat

De EUR heeft in het najaar van 2018 de eerste digitale toetsen afgenomen gebruik makend van alle bovengenoemde onderdelen.