Professionalisering is het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp geweest binnen Fundatis. Met een steeds groeiend aantal adviseurs werd de uitdaging om op gestructureerde en passende wijze invulling te geven aan ieders professionele ontwikkeling steeds groter. In 2020 zijn we in een serie workshops gezamenlijk met dit thema aan de slag gegaan.

Tijdens de eerste workshop hebben we vanuit onze persoonlijke ervaringen uitgebreid stilgestaan bij de vraag ‘wat betekent professionaliteit voor ons?’. De uitkomsten van deze eerste workshop hebben we vervolgens gebruikt als input voor de ontwikkeling van een samenhangend competentiemodel: welke kennis en vaardigheden heb je nodig om succesvol te zijn als adviseur in het (hoger) onderwijs? En welke houding/mindset past daar dan bij? Daarbij natuurlijk rekening houdend met ieders persoonlijke talenten, ambities en interesses.

        

Waar we in 2020 hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld en gezamenlijke taal ten aanzien van het thema professionalisering, gaan we hier in 2021 verdere inhoudelijke invulling aan geven. Samen ontwikkelen en samen leren om op die manier zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren bij onze opdrachtgevers in het (hoger) onderwijs en de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verhogen.

Parallel aan bovenstaand traject hebben we natuurlijk in 2020 ook niet stilgezeten. Zo hebben we onder andere gezamenlijk een SCRUM-training gevolgd, zijn we begeleid aan de slag gegaan met het ‘denken in driehoeken’ en zijn alle adviseurs aan de slag gegaan met hun meer persoonlijke leervragen.